De aanpak

Analyseren

Wanneer je bedacht hebt welke roeifout jouw aandacht krijgt, kun je de fout analyseren. Bij deze analyse staan twee punten centraal:

  1. bepaal de achterliggende oorzaak voor de fout, weet waardoor en waar hij ontstaat;
  2. zoek de meest effectieve interventie, die de roeier het beste helpt zijn fout te corrigeren.

Het analyseren van fouten lijkt heel gemakkelijk, maar valt in de praktijk tegen. Omdat roeien een cyclische beweging is, is het lastig om precies aan te geven waar er iets fout gaat. Oorzaak en gevolg hoeven niet op hetzelfde punt van de roeibeweging te liggen. Het cyclische karakter maakt dat de oorzaak op een eerder moment in de beweging kan liggen.

Het aanpakken van de oorzaak is vaak effectiever dan het reduceren van de gevolgen. Dat maakt de volgende vraag belangrijk om over na te denken: ‘Wat maakt dat de roeier dit doet?’ Daarna kan er weloverwogen worden gekozen voor de beste aanpak.

De keuze voor de meest effectieve interventie is belangrijk om binnen de beschikbare tijd maximaal rendement te behalen. Daarom kiest een goede coach/instructeur heel bewust de middel, benadering, plek en moment voor zijn instructie. Want in z’n algemeenheid kan worden gesteld dat de slechtste manier om een roeier te leren roeien is door hem altijd in dezelfde boot, in dezelfde ploeg en in dezelfde opstelling, instructie te geven. 


Middel

Waar kan de fout het beste worden aangepakt, de bak, de ergometer of de boot? Heeft de vereniging een roeibak of alleen ergometers? En wanneer de boot het beste is, welke boot verdient dan op dit moment de voorkeur? 

Vorm: bak / ergometer / boot (welke?)


Benadering

Bij welke benadering is de roeier het meest gebaat?

De klassieke instructie, waarbij hij van breed naar smal geïnstrueerd wordt, de cybernetische methode waarbij de roeier gelijk in een smalle boot wordt gezet of een differentiële aanpak?

Cybernetische instructie – de naam zegt het al – gaat er van uit dat de terugkoppeling die de roeier van de boot krijgt, voldoende is om de roeibeweging juist aan te leren. Boten met de meeste terugkoppeling zijn de gladde boten met zo weinig mogelijk roeiers (twee zonder en skiff).

De differentiële aanpak bij motorisch leren stelt het uitgangspunt ter discussie dat hoe vaker de ideale beweging herhaald wordt, hoe beter men in die beweging wordt. Deze aanpak gaat er van uit dat variaties tussen bewegingen noodzakelijk zijn om het brein uit te dagen en effectief te leren. 

In een differentiële aanpak probeer je de fout te corrigeren door heel veel verschillende variaties aan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleren van de juiste rompbeweging door heel veel in te buigen en juist niet in te buigen. Door de inbuighoek van de romp te variëren wordt de juiste hoek gemakkelijker gevonden.

Ook kun je bij het het differentieel leren denken aan bijvoorbeeld het aanleren van een inpik door de watersnelheid kunstmatig te verhogen en te verlagen. Bijvoorbeeld door een rem achter de C-boot te hangen of juist in een dubbel acht plaats te nemen. Het spreekt voor zich dat een combinatie van deze aanpakken – en meer nog een bewuste keuze voor de voor de situatie meest effectieve aanpak – het grootste rendement geeft.

Benadering: klassiek / cybernetisch / differentieel


Plek

Ook is het belangrijk om te bepalen waar je zelf als coach/instructeur bent. Coach je vanaf de stuurstoel, of is het beter om vanaf de fiets een zijaanzicht te hebben. Sta je (met je videocamera) op het vlot of vaar je er in een boot naast. Welke plek is het meest effectief?

Plek: vlot / stuurstoel / fiets / andere boot


Moment

Ten slotte is het moment van interveniëren belangrijk. Leg je de ploeg stil of intervenieer je tijdens het roeien? Pleeg je nu een interventie, op het keerpunt of pas na de training? 

Een bijzondere vorm van een interventie is door een video te maken en die na afloop van de training aan de roeiers te laten zien. Een dergelijke video maak je het gemakkelijkst door met je smartphone of camera op het vlot te gaan staan, de ploeg vlak langs het vlot voorbij te laten roeien en vervolgens 8-10 seconden of 4-5 halen te filmen. Zorg ervoor dat alle bladen altijd in beeld zijn. Wanneer je dit filmpje repetitief afspeelt, heb je alle tijd om feedback te geven.

Moment: stilliggend onderweg / stilliggend op het keerpunt / roeiend / video na afloop


Prioriteren Prioriteren
Interveniëren Interveniëren

 

 

 

© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman