Roeicalculator Omrekening ergometer- naar bootsnelheid

Gebruik deze calculator om op basis van ergometerresultaten, de theoretisch haalbare bootsnelheid te prognoticeren.

Invoer:
1. Ergo split*: (mm:ss.hh)
2. Boot:  
3. Afstand: (meter)
 
 
Resultaat:
1. Factor: (f.fff)

Boot:
2. Boot split: (mm:ss.hh)
3. Tijd: (uu:mm:ss.hh)
4. Snelheid: (km/uur)
5. Snelheid: (m/sec)

Roeicalculator Omrekening boot- naar ergometersnelheid

Gebruik deze calculator om op basis van een voor de invloeden gecorrigeerde bootsnelheid, de theoretisch haalbare ergometerresultaten te berekenen.

Invoer:
1. Boot split*: (mm:ss.hh)
2. Boot*:  
3. Afstand: (meter)

Invloeden:
4. Stroming: (km/u)
  of: (m/s)
5. Watertemp: (˚C)
6. Wind: (bft)
 
 
Gecorrigeerd voor invloeden:
1. Herziene split: (mm:ss.hh)
2. Correctiefactor: (f.fff)

Ergometer:
3. Ergo factor: (f.fff)
4. Ergo split: (mm:ss.hh)
5. Tijd: (uu:mm:ss.hh)

Roeicalculator Berekening eigen correctiefactor

Gebruik deze calculator om je eigen correctiefactor van ergo- naar bootsnelheid te berekenen.

Invoer:
1. Ergo split*: (mm:ss.hh)
2. Skiff split*: (mm:ss.hh)
 
 
Resultaat:
1. Factor: (f.fff)

Ergometer handicapcorrectie Ergometer handicapcorrectie
Standaardsnelheid Boot handicap correctie
De in de roei.app aanwezige calculatoren hebben een experimenteel karakter en geven slechts een indicatie. De maker van de roei.app aanvaard geen aansprakelijkheid voor onjuiste berekeningen en/of onjuiste berekenmethoden.
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman