Roeicalculator

Roeicalculator

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen.

Ergometer berekeningen:

Berekening ergometer wattage: https://www.concept2.com/indoor-rowers/training/calculators/watts-calculator

Berekening gewichtcompensatie: https://www.concept2.com/indoor-rowers/training/calculators/weight-adjustment-calculator

Handicapfactoren:

Heren

13 t/m 22 jaar  y = 3,99843E-07*x^6 - 3,89632E-05*x^5 + 0,001508046*x^4 - 0,028884498*x^3 + 0,270552534*x^2 - 0,917594593*x
23 t/m 26 jaar y = 1,000
27 t/m 91
jaar < 4km
y = 4,67930E-12*x^6 - 1,58674E-09*x^5 + 1,80622E-07*x^4 - 9,14436E-06*x^3 + 1,62205E-04*x^2 - 5,95983E-04*x + 1
27 t/m 91
jaar >= 4km
y = 3,70323E-13*x^6 - 3,00914E-10*x^5 + 3,20403E-08*x^4 - 1,03748E-06*x^3 - 3,50846E-05*x^2 + 1,11544E-03*x + 1

Dames

 y = 0,9 * factor heren. 

Boten

Zie: https://demaas-site.e-captain.nl/correctiefactoren

Effecten van wind en watertemperatuur

Wind

Watertemperatuur

See: https://data.wintechracing.com/wp-content/uploads/2020/01/System-Crew.pdf

De in de roei.app aanwezige calculatoren hebben een experimenteel karakter en geven slechts een indicatie. De maker van de roei.app aanvaard geen aansprakelijkheid voor onjuiste berekeningen en/of onjuiste berekenmethoden.
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman