Roeitrainingen

Vermogenspercentages

In veel trainingsschema's voor roeiers wordt de trainingsintensiteit uitgedrukt in tempo. Vergelijkbaar met het wielrennen, waarbij het geleverde vermogen los staat van de versnelling waarin dat wordt gedaan, is er in de roei.app voor gekozen om met een vermogenspercentage te werken (zie onderstaande tabel). Deze aanpak is alleen geschikt voor ervaren roeiers.Dit vermogenspercentage is uitgedrukt in de splittijd. Basis hiervoor vormt de 110%, bereikt bij een eindsplit van 7 halen all-out. Voor deze opzet is gekozen omdat deze 110% op ieder moment, op niet invasieve wijze valt vast te stellen. Er is bewust gekozen voor een lineaire schaal van 2,5 seconden per stap van 5%. Oplettendheid is geboden bij roeiers die technisch nog niet bekwaam genoeg zijn om hun volledige beschikbare vermogen in snelheid om te zetten. In dat geval dient de geroeide split niet op 110% maar op 100% of 95% gewaardeerd te worden. Toetsing aan ruim 100 profieltesten laat zien dat deze benadering in 87% van de gevallen een afwijking geeft van minder dan 10% en in 64% minder dan 5%. Daarmee is deze methode naar verwachting nauwkeuriger - en daarmee beter bruikbaar - dan de van oudsher gebruikte tempomethode. 

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman