Tillen en stuurcommando's

Soorten commando’s

Er zijn drie redenen waarom we gestandaardiseerde stuurcommando's gebruiken, en wel:

  1. Om de stuur controle over de boot te geven. Zodat er niet hoeft worden nagedacht over wat er gezegd moet worden, maar alleen over wat er gedaan moet worden.
  2. Zodat de roeiers de commando's altijd kunnen opvolgen, ook als ze niet of deels gehoord worden door lawaai in- of buiten de boot. De commando's zijn gestandaardiseerd en daarmee zeer voorspelbaar: iedereen weet wat er door de stuur gezegd zal gaan worden.
  3. Vanwege een ruim tweehonderd jaar oude traditie, waarbij stuurtjes hun boten besturen met behulp van gestandaardiseerde stuurcommando's.

Bij het geven van commando’s door de stuur, kan onderscheid worden aangebracht tussen drie verschillende soorten commando’s.

Aankondigingscommando’s (AC)

Dit zijn eigenlijk geen commando’s maar het is informatie die op een gestructureerde manier wordt gegeven. Aankondigingscommando’s bereiden de roeiers voor op datgene wat van ze gevraagd gaat worden. Bij oefeningen kan de oefening aan de roeiers worden uitgelegd, in sommige gevallen zal dit uitgebreid zijn. Denk hierbij aan:

We naderen het vlot, Opgelet, Klaar maken om uit te stappen of We gaan drie halen opbouwen gevolgd door tien halen hard.

Uitvoeringscommando’s (UC)

Bij een uitvoeringscommando wordt daadwerkelijk een actie van de roeiers gevraagd. Deze commando’s zijn altijd kort en krachtig. Denk hierbij aan: 

Laat… lopen, Bakboord houden of  na… nu.

Beëindigingscommando’s (BC)

Dit zijn commando’s die de uitvoering van de uitvoeringscommando’s opheffen. Denk hierbij aan:

Bedankt bakboord sterk of (beter nog) Bedankt of Riemen uitbrengen, wanneer uitbrengen kan.

Wacht altijd met het geven van een nieuw commando, tot een eerder commando geheel is uitgevoerd. Hoeveel commando’s een stuurman ook kent, deze kennis vervangt nooit het goed stuurmanschap. Belangrijk is dat de stuur ver vooruit kijkt en goed anticipeert op hetgeen wat komen gaat. Schade aan een roeiboot blijft nooit zonder consequenties. In het gunstige geval is de boot een tijd uit de vaart en moet de bootsman of materiaalcommissaris er avonden en weekenden in stoppen om de schade weer te repareren. In het slechtste geval wordt het verzekeringswerk.


Gebruikte conventies

Om de uniformiteit en leesbaarheid te verhogen worden de volgende conventies gebruikt.

  • Het door de stuur gegeven commando is altijd dikgedrukt groen weergegeven, bijvoorbeeld: Slagklaar maken…
  • Pauzes in de commando's zijn aangegeven met drie punten
  • De reactie van de roeiers is hierbij cursief gedrukt weergegeven, bijvoorbeeld: De roeiers rijden op tot de inpikhouding met het blad plat op het water.
  • Alternatieve en aanvullende commando’s zijn ingesprongen weergegeven.
  • Facultatieve commando’s, dat zijn instructies die mogen maar niet hoeven te worden uitgesproken staan tussen haakjes, zoals in: …en bedankt (houden beide boorden).
  • Wanneer er twee of meer mogelijkheden zijn, wordt dat met een schuine streep weergegeven, zoals in: Houden bakboord/stuurboord…

Instappen in een omgeslagen C1 of skiff
Tillen wherry
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman