Afstellen

Riemstijfheid

Begrip: De mate van flexibiliteit van een riem, gemeten in millimeters bij de aanhechting van het blad. Deze test wordt vooral gedaan om na te gaan of twee of meer riemen bij elkaar passen. Wanneer Riemstijfheid, RiemlengteRiembalans en Riemgewicht nagenoeg gelijk zijn, zijn de riemen passend.
Maten: Gemeten in millimeters.
Effect:
+ hoe stijver de riem, hoe directer de bewegingen van de hendel aan het blad worden doorgegeven.
hoe slapper de riem, hoe minder direct de bewegingen van de hendel aan het blad worden doorgegeven.
Meten: Met behulp van een rolmaat in mm. Kies 65cm voor de binnenhendel afstand en druk de riem op dit punt naar beneden. Hang een gewicht van 10 kilo de opgegeven afstand (150cm scullen, 205cm boordroeien) aan de riemhals. Meet de verplaatsing van de roeispaan op het aanhechtingspunt van het blad en bepaal de onbelaste en belaste positie. Het verschil tussen beide posities is de stijfheid van de riem: meer millimeters betekent een slappere roeispaan. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Kies een vaste lengte voor de binnenhendel. Fixeer de hendel op een vast punt en hang aan de riemhals een gewicht van 10 kilo. Meet de verplaatsing van de riemtip in het midden van het blad tussen onbelaste en belaste toestand. Dit verschil is een maat voor de riemstijfheid: meer millimeters, betekent een slappere riem.
Stellen: Wordt niet gesteld.

riemstijfheid
Het meten van de riemstijfheid


Riembalans
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman