Afstellen

Riemlengte

Begrip: Lengte van de riem. De riemlengte wordt bij de binnenhendel gesteld. Door de riemlengte aan te passen kunnen bij gelijkblijvend verzet en span/dolafstand de overlap/overshoot worden aangepast. Zie ook:
Verzet (kracht)
Span (scullen)
Dolafstand (boordroeien)
Overlap (scullen) 
Overshoot (boordroeien)
Maten: Gemeten in centimeters.
Boordriem: 367cm – 375cm
Scullriem: 280cm – 291cm
Effect:
+ De afgelegde weg van het blad in het water wordt langer.
De afgelegde weg van het blad in het water wordt korter.
Meten: Met behulp van een rolmaat/meetlint of schaalverdeling op de riem. De lengte wordt gemeten vanaf het midden van het blad tot en met het uiteinde van de hendel.

riemlengte

Stellen: Draai de klemschroef los, verstel het handvat, draai de klemschroef weer vast.
riemverlengen

Binnenhendel
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman