Afstellen

Trim

Begrip: De plek van de roeiers ten opzichte van de boot.
Maten: De verschuiving (en niet de absolute positie) van de roeiposities wordt gemeten in centimeters. Door de gewichtsverplaatsing van de bemanning in de boot, maakt de boot een hoekverdraaiing (stampen) tijdens de haal. Deze hoekverdraaiing loopt van ongeveer 1,5° voor skiffs tot 0,75° voor achten. De Vrijdol van boeg- en slagrigger kan ook als maat worden gebruikt.
Effect:
+ Een hekwaartse trim (achterpunt), legt de boot bij de uitpik rechter.
Een boegwaartse trim (voorpunt), legt de boot bij de inpik rechter.
Meten: Bij skiffjes kan de trim tijdens het roeien worden worden waargenomen, zoals in de volgende tabel is weergegeven: 

   Trim bij inpik  Trim bij uitpik
 Neutraal Hekwaarts Boegwaarts
Boegwaarts Neutraal Boegwaarts
Hekwaarts Hekwaarts Neutraal 

Bij ploegboten wordt de boot liggend voor het vlot - met een waterpas op de boordranden - recht gelegd en de Vrijdol van boeg- en slagrigger bij de inpik- en uitpik posities opgemeten.

trim
Van boven naar onder: neutrale trim (b), boegwaartse trim (m) en hekwaartse trim (o).

Stellen: Schuif de combinatie van vleugelriggers (of dollen), voetenborden en slidings een aantal centimeters naar voren of naar achteren. Hierdoor wordt met gelijk blijvende afstelling de massa van de bemanning naar de punt of achtersteven van de boot verschoven.

Pleklengte
Haalkwadranten
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman