Afstellen

Haalkwadranten

Begrip: De weg die de riem aflegt van de inpik/uitpik ten opzicht van de as haaks op de lengteas van de boot. Een haalsegment bestaat uit twee haalkwadranten:
1. inpikkwadrant: vanaf de inpik tot aan haaks op de lengteas van de boot en
2. uitpikkwadrant: vanaf haaks op de lengteas van de boot tot aan de uitpik.
Maten: Gemeten in graden. Het haalkwadrant is per roeier verschillend en wordt ook bepaald door het gekozen span en de lengte van de binnenhendel. Het kan gebruikt worden om te bepalen of de halen van roeiers bij elkaar passen.

   Haalsegment  Inpik kwadrant Uitpik kwadrant
 Scullen 110° 68°─73°   37°─42°
Boordroeien 90° 55°─60° 30°─35°
Effect:
+ Hoe groter beide haalkwadranten, hoe langer de haal.
Hoe kleiner beide haalkwadranten, hoe korter de haal.
+ Hoe groter een kwadrant, hoe zwaarder dat haalgedeelte.
Hoe kleiner een kwadrant, hoe lichter dat haalgedeelte.
Meten: Met behulp van een haalkwadrantmeter. Deze meter wordt op de dol bevestigd en volgt de riem of dol tijdens het roeien. Een aan haalkwadrantmeter bevestigde schrijfpen legt op een aluminium plaat de kwadranten van de roeier vast.
Een minder nauwkeurig maar goedkoper alternatief is het gebruik van een markeringstape (zie afbeelding), waarbij de roeier vanuit een motorboot wordt gefilmd. Het nulpunt van de tape bevindt zich op de positie waar de hendel zich bevindt wanneer de riem haaks op de boot staat. De hoek wordt bepaald met de volgende formule:
hoek (°) = gemeten afstand (cm) / effectieve binnenhendel (cm) * 180 / pi 
Zie ook: Effectieve binnenhendel (verzet). Let er op dat de camera bij het filmen loodrecht (haaks) op de boot blijft staan.


Haallengte meter en markeringstape voor het meten van de haallengte

Stellen: Kan worden beïnvloed door het stellen van:
1. het voetenbord: verschuiving tussen inpik- en uitpik kwadrant;
2. de Riggerpositie: verschuiving tussen inpik- en uitpik kwadrant;
3. de Binnenhendel: vergroten of verkleinen van de kwadranten.
4. het Span: vergroten of verkleinen van de kwadranten.

Trim
Vrijboord
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman