Afstellen

Voorwaartse dolpenhoek

Begrip: Hoek van de dolpen ten opzichte van de verticaal, evenwijdig met de vaarrichting. Overslaan (de top van de dolpen kantelt naar de achtersteven) wordt aangegeven met een positieve hoek, diepen (de top van de dolpen kantelt naar de voorsteven) met een negatieve hoek.
Maten: Gemeten in graden: 0°
Effect:
+ Voorover, het blad heeft de neiging over te slaan.
Achterover, het blad heeft de neiging te diepen.
Meten: Met behulp van een analoge of digitale de dolhoekmeter in graden. IJk de dolhoekmeter door deze op de boordrand te zetten, en ijk in de richting waarin gemeten zal gaan worden. Zet de digitale dolhoekmeter op nul. Draai de waterpas van de analoge dolhoekmeter zodat deze precies tussen de twee lijnen staat. De dolhoekmeter is nu geijkt. Zet de dolhoekmeter tegen de pin en meet de hoek op. Bij de analoge dolhoekmeter door de meetplaat te kantelen totdat de luchtbel weer tussen de lijnen staat en lees het aantal graden af.
Stellen: Het stellen van de voorwaartse hoek van de dolpen kan op verschillende manieren, ook afhankelijk van het soort rigger. De verschillende mogelijkheden worden hier beschreven: Dolpenhoek stellen.


Minimale dolhoogte
Buitenwaartse dolpenhoek
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman