Roeitrainingen

Ergometeren met een groep

Ergometeren kan behoorlijk saai zijn. Met deze trainingsvormen maak je het leuk om met elkaar op de ergometer te trainen.

Roeitrainingen Meer roeiers dan ergometers

Roei je eigen WK

Formeer twee of meer teams, bij voorkeur van ongeveer gelijke sterkte en een gelijk aantal roeiers. Roei in 45 minuten op één ergometer zo veel mogelijk meters. Het team met de meeste meters wint.


Estafettesprint

Elke roeier roeit 1 minuut. De ploeg met de meeste meters wint. 

Alternatief is om elke roeier 250m te laten roeien. Dan wint de ploeg die het eerst de totaalafstand heeft afgelegd.


Estafettepiramide

Neem per ergometer een oneven aantal roeiers. Roeier één roeit 1 minuut, Roeier twee één minuut langer en zo voort, tot de meerderheid geweest is. Vanaf dat moment roeien de roeiers steeds weer één minuut korter. Dus met drie roeiers 1-2-1 minuten en met vijf roeiers 1-2-3-2-1 minuten. 

Een alternatieve vorm is om er een steigerung van te maken in de vorm van 1-2-3-4-5 minuten voor 5 roeiers.


Tempojacht

Maak twee teams van gelijke grootte. Laat de eerste roeier beginnen op tempo 25. Wanneer het display vijf halen achter elkaar exact tempo 25 laat zien, mag de roeier hetzelfde doen in één tempo hoger. Ga zo verder en verhoog het tempo steeds met één. Het display moet steeds vijf halen exact het betreffende tempo laten zien. De tempo’s moeten daarnaast met hele halen geroeid worden. 

Noteer het maximale tempo dat elke roeier op die manier weet te halen. Tel de maximale tempo’s van alle roeiers bij elkaar op. Het team met de hoogste score wint. Kan ook worden uitgevoerd met drie of vier halen per tempo.


EK allround

Organiseer het Ergometer Kampioenschap All Round! Elke roeier ergometert 250m, 500m, 1000m en 2000m. Dat kan in twee sessies waarin 250m/2000m en 500m/1000m worden geroeid. Vervolgens wordt de gemiddelde 500m tijd over de afstanden genoteerd en worden de vier tijden bij elkaar opgeteld. De roeier met de kortste tijd wint.


 

Roeitrainingen Genoeg ergometers voor het aantal roeiers

Boord aan boord wedstrijd

Wanneer de ergometers aan de computer gekoppeld zijn, kun je afstanden in skiff of twee tegen elkaar roeien. Google op: Concept2 software en je kunt de software hiervoor downloaden. Deze draait op elke PC en koppelt de ergometers via USB kabels.


Handicap race

Laat de roeiers 500meter ergometeren. Bepaal de splittijden. Vervolgens bereken je het tijdsverschil van de splittijden in seconden tussen de langzaamste roeier en iedere andere roeier. Dat geeft iedere roeier een eigen handicap en de langzaamste roeier een handicap van 0 seconden. Vervolgens wordt deze handicap gebruikt om de roeiers op verschillende tijden te starten. Eerst start de langzaamste roeier en daarna - wanneer de persoonlijk handicap tijd verstreken is - de andere roeiers. De roeier die het eerste de afstand heeft afgelegd wint. Bereken hier het Split tijdenStartverschil


Ergobingo

De jongste roeier noemt een tempo en splittijd. Vervolgens proberen alle roeiers met het gegeven tempo de split te ergometeren. De eerste die dit aan de begeleider kan laten zien, roept "bingo". Degene die het gelukt is (en bing geroepen heeft) mag een nieuw tempo en splittijd roepen. Lukt het de roeiers niet om binnen één minuut met het tempo de split te roeien, dan mag de in leeftijd opvolgende roeier een nieuw tempo en splittijd roepen. 


Precisieroeien

De begeleider noemt een afstand. Vervolgens is het de bedoeling dat de roeiers die afstand precies roeien, dat wil zeggen geen meter meer of minder. Diegene die de afstand precies bereikt, is de winnaar. Anders is de roeier die er het dichtst bij komt, de winnaar. Bij gelijke afstanden wint de roeier die de afstand het eerst bereikt heeft.  


Ergometerschema's Meerdaagse ergometerschema's
Roeien Roeitraining met een groep
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman