Roeitrainingen

Individuele ergometer variaties

Ergometeren kan behoorlijk saai zijn. Met deze trainingsvormen maak je het ergometeren weer leuk.


HIIT

High intensity interval training is een vorm waarbij je twintig seconden voluit gaat, gevolgd door tien seconden rust. Met tien herhalingen en 3 tot 4 series. Tussen de series vijf minuten rust. En uiteraard probeer je het verval in seconden tussen de eerste en laatste 20 seconden zo klein mogelijk te houden.


Death row

Kies een afstand. Roei deze afstand in minder dan één minuut. Neem rust, verhoog de afstand met tien meter en roei vervolgens deze afstand binnen één minuut. Herhaal dit door de afstand steeds met tien meter te verhogen. Daarom heet het death row!


1 op 1 af

Kies het aantal minuten dat je hard wil ergometeren. Wissel elke minuut hard af met één minuut rust.


Tempojacht 15min

Roei 5, 4, 3, 2 en 1 minuut achter elkaar. begin met 5min in een gekozen tempo en verhoog het tempo iedere keer met 2. Bijvoorbeeld tempo 20, 22, 24, 26, 28.


Ergo kwelling

Bepaal het aantal kwellingen dat je wil ergometeren. Voorafgaand aan elke kwelling kies je een split/tempo/duur combinatie. Voor elke combinatie die je tot een goed eind brengt krijg je een punt. Bepaal het percentage goed geërgometerde kwellingen.


Riemverzet Jan Kok ergometerschema's
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman