Tillen en stuurcommando's

Aangeven van in- en uitpik

Desgewenst kan de stuur de roeiers ondersteunen door de in- en uitpik aan te geven. Dit kan al dan niet gebeuren met tellen. Tellen gebeurt altijd op de inpik. Het aangeven op in- en uitpik. Hierbij moet de stuur goed opletten om dit precies synchroon met de in- en uitpik van de slag te doen.

Inpik Uitpik Gebruik
<tel> - Tellen aantal halen
in uit Aangeven in- en uitpik
pak door Alternatief voor aangeven in- en uitpik
trap weg Accent leggen op beentrap en wegzet
<tel> weg Combinatie van tellen en wegzet accentueren
- stuw Accent op de versnelde haal

En natuurlijk zijn combinaties mogelijk van de hierboven gegeven mogelijkheden.    


Een oefening uitvoeren
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman