De aanpak

Roeihaal kennen

Een haalmodel is een ideaal (cognitief) model dat de roeibeweging beschrijft. Er wordt uitgegaan van een aantal principes die samen de roeibeweging maken tot wat ze is. De “J-haal” is zo'n haalbeeld. Belangrijk is dat roeier en coach/instructeur dezelfde roeibeweging nastreven. Deze haal staat uitgebreid beschreven in de De aanpakde roeihaal. Een dergelijk beschreven haalmodel, wordt vervolgens door de roeier en instructeur in een soort eigen mentale film vertaald. Dit is het (mentale) haalbeeld.

Instructie geven doet een coach/instructeur aan de hand van dat haalbeeld. Aan de hand van de verschillen tussen de waargenomen roeihaal en dat mentale haalbeeld, wordt de haal geanalyseerd. Voor de coach/instructeur is het daarom belangrijk dat hij een mentaal haalbeeld heeft dat goed overeenkomt met het haalmodel. Tenslotte is het belangrijk dat hij deze haal goed kan voordoen. 

Wanneer de roeier geen expliciet haalmodel aangeleerd krijgt, maakt de roeier een eigen model. Wanneer dit model afwijkt van dat van de instructeur, leert de roeier zichzelf een eigenbedachte haal aan. En het is zeker niet gezegd dat dit de juiste is! In dat geval is de instructeur weer heel veel tijd kwijt aan het afleren van die zelfbedachte haal en het aanleren van de juiste roeibeweging. Daarom is het belangrijk dat aandacht gegeven wordt aan het expliciet overdragen van de juiste roeibeweging aan de roeiers. Idealiter komen haalmodel, haalbeeld en feitelijke haal van coaches/instructeurs en roeiers geheel met elkaar overeen.


Roeier(s) observeren Roeier(s) observeren
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman