De aanpak

Simultaanleren

Een (nieuwe) roeibeweging wordt in drie stappen aangeleerd, zoals in onderstaand figuur is aangegeven.

Simultaanleren


Oefenen

In de eerste stap beheerst de roeier de techniek nog niet. Om er voor te zorgen dat de roeier een eerste stap zet, wordt door de coach/instructeur een Oplossing aanbiedeninterventie gepleegd.


Overdragen

Transfereren is de activiteit waarbij het geleerde in de oefening wordt overgedragen naar de reguliere roeihaal. Normaliter gebeurt dit door de focus (waar moet de roeier op letten wanneer hij een oefening uitvoert) mee te nemen naar de gewone haal. Voor elke oefening is deze focus gegeven. Voor een aantal oefeningen is ook een specifieke transfer beschreven.


Bestendigen

Indien de roeier in staat is om op meerdere technische aandachtspunten tegelijkertijd te letten, geeft dit een veel grotere progressie. Die technische aandachtpunten worden hieronder aspecten van de roeihaal genoemd. Soms lijkt het moeilijk wanneer er een groot aantal aanwijzingen gegeven is, om deze allemaal in de praktijk te brengen. Gelukkig zijn er drie verschillende manieren voor.

Mantra (cyclisch)
Elke aanwijzing hoort bij een specifieke plek in de haal. Door deze aanwijzingen in de juiste volgorde te zetten en de aanwijzingen in gedachten op de juiste punten in de haal te herhalen kan een “cyclische gedachte” worden gemaakt. Op deze wijze is het mogelijk om twee tot drie aanwijzingen schijnbaar tegelijkertijd aandacht te geven.
Simultaanleren
Alle halen aspect 1, aspect 2 en aspect 3 met behulp van een mantra of cyclische gedachte.

Roteren
Bij de tweede manier wordt beurtelings aan de verschillende aspecten gedacht.
Simultaanleren
Eén haal aspect 1, één haal aspect 2, één haal aspect 3, één haal alle drie.

Stapelen
Bij de derde manier begin je met een aspect gerelateerd aan de uitpik en vanaf dat punt bouw je op en neem je er – wanneer en zolang het goed gaat – één aspect bij.
Simultaanleren
Eerst aspect 1, wanneer en zolang dat goed gaat neem je er één nieuw aspect bij.

Laat het bij de roeier welke methode zijn of haar voorkeur heeft. Begin met twee aspecten, want dan leert de roeier al tweemaal zo snel. Later kan er voor gekozen worden drie of mogelijk meer aspecten aandacht te geven.


Oplossing aanbieden Oplossing aanbieden
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman