Afstellen

Span (scullen)

Begrip: De afstand tussen het hart van beide dollen (dolpennen)
Maten: Gemeten in centimeters: 156cm–165cm
Effect:
+ Overlap en haallengte worden kleiner, inpik wordt lichter.
Overlap en haallengte worden groter, inpik wordt zwaarder.

spaneffect
Uitgaande van eenzelfde positie van de handen, wordt met een groter span een kleinere  inpikhoek bereikt. Op dezelfde wijze is ook de uitpikhoek kleiner. Kortom de haallengte is korter.

Meten: Met behulp van een rolmaat/meetlint. Allereerst wordt het totale span gemeten: van middellijn dol tot middellijn dol. Vervolgens wordt nagegaan of beide dollen even ver naar buiten staan. Dit gebeurt door vanaf de onderzijde van de dolpen (zodat een eventuele hoogte-afstelling geen effect op de meting heeft) de afstand tot aan de boordrand te meten. Wanneer deze afstand aan beide zijden gelijk is, staan de dollen even ver naar buiten.


Links, het span gemeten van dol tot dol. Rechts het opmeten van de afstand vanaf de onderzijde van de dol tot aan de boordrand.

Stellen: Door beide dollen naar buiten of naar binnen te plaatsen. De wijze waarop verschilt per type dol. Bij de meest gangbare dol wordt de dol verschoven door met de sleutel 19 de dol te fixeren en met de bahco de bout los te draaien. Check het span steeds door van dolpen tot de boordrand te meten. Een afwijking van 1 tot 2 millimeter is acceptabel.

Verzet
Dolafstand (boordroeien)
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman