Afstellen

Verzet (riemzwaarte)

Begrip: Het verzet is de berekende verhouding tussen de effectieve buitenhendel en de effectieve binnenhendel. Het verzet is een maat voor de zwaarte die de roeier tijdens het roeien ervaart. Om de afstelling lichter te zetten, moet het verzet omlaag. Dus hoe hoger het verzet hoe zwaarder de afstelling. Een lijst met verzetgetallen is als bijlage opgenomen in het Theorieboek afstellen van de Modulaire methode
Maten: Dimensieloos getal 1,9 – 2,3 (lager = lichter)
Effect:
+ Verhouding buitenhendel/binnenhendel groter, riem wordt zwaarder, hendelsnelheid wordt lager.
Verhouding buitenhendel/binnenhendel kleiner, riem wordt lichter, hendelsnelheid wordt hoger.
Meten: Wordt niet gemeten maar berekend door de effectieve buitenhendel te delen door de effectieve binnenhendel. Hier vind je hoe de Binnenhendel (en buitenhendel) worden gemeten. De effectieve binnenhendel is de afstand in centimeters vanaf het hart van de dolpen tot en met het aangrijpingspunt van de handkracht op de hendel. Bij scullen is dit aangrijpingspunt het midden van de hand, bij boordroeien het punt tussen de beide handen in. De effectieve buitenhendel is de afstand in centimeters vanaf het hart van de dolpen tot en met het aangrijpingspunt van de kracht op het blad. Rekenhulp: Riemverzet berekenen.
   Effectieve binnenhendel Effectieve buitenhendel
 Scullen Binnenhendel + 2cm  – 6cm Buitenhendel – 2cm – 20cm
Boordroeien Binnenhendel + 2cm – 15cm Buitenhendel – 2cm – 25cm

Stellen:
Er zijn vier mogelijkheden om het verzet te wijzigen:
1. Plaats een clam en maak de binnenhendel langer.
2. Stel de kraag en maak de Binnenhendel langer of korter.
3. Verleng de riem (Riemlengte) en maak het verzet lager.
4. Verleng de riem (Riemlengte), stel de kraag en laat daarmee het verzet gelijk.


De vier mogelijkheden om het verzet te wijzigen

Clams


Binnenhendel
Span (scullen)
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman