Afsteldag

Afsteldag

Afsteldag
 € 75,- per cursist met een minimum van zes cursisten
Download Informatieblad afsteldag

Een goed afgestelde boot roeit lekkerder en vaart sneller. In deze cursus leer je hoe je goede afstelmaten kiest en afstelt. 's Ochtends behandelen we de belangrijkste afstelbegrippen en afsteltheorie, 's middags breng je het geleerde in de praktijk. Per tweetal meet je een roeiboot op, legt de maten vast in een meetrapport en stel je de boot vervolgens af. 

Deze cursus omvat een theoriedeel en praktijkdeel van beide drie uur, in totaal zes uur. Het theorieboek afstellen (zie Downloads) wordt als basis gebruikt voor deze module. 

De docent
Jeroen Brinkman

Jeroen Brinkman is de auteur van de Modulaire instructiemethode, de roei.app en de rowingcoach.app. Hij is als docent in de roeiwereld sinds 2014 actief en doceerde onder meer voor de KNRB en Stichting Roeicoach. Het voor de cursussen gebruikte opleidingsmateriaal is dan ook door hem ontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt bij KNRB en Stichting Roeicoach. Met ingang van 2024 heeft hij zijn opleidingen weer teruggebracht naar zijn eigen bedrijf: roei.app opleidingen

 

Theorie

In de ochtend gaan we stap voor stap door de verschillende afstel begrippen heen en bepalen voor elk begrip:

  1. in welke eenheden wordt gemeten;
  2. hoe meet je het;
  3. hoe stel je het en
  4. welke effect heeft het op de roeier.

Om het niet alleen over het afstellen te vertellen maar het ook daadwerkelijk te kunnen laten zien, maken we gebruik van de onderstaande afstel mockup.


De afstel mockup maakt het mogelijk in de sociëteit het afstellen te laten zien.

Praktijk

's Middags worden de roeiplekken van aantal boten van de vereniging afgesteld. In tweetallen worden de roeiplekken opgemeten en vervolgens afgesteld. Daarbij wordt er door ons voor elk tweetale een set afstelgereedschap beschikbaar gesteld, maar deelnemers kunnen natuurlijk ook hun eigen gereedschap meenemen.

Competenties

  1. aan te geven welk gereedschap voor het afstellen noodzakelijk is;
  2. te weten wat het effect van een afstelbegrip op de roeier en roeibeweging is;
  3. de belangrijkste afstelmaten van een roeiboot op te meten;
  4. de basis afstellingen in de juiste volgorde en op de juiste wijze af te stellen.

Instructiedag
Techniekavond sloeproeien

Afsteldagen

Er is nog niets ingepland.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman