Afsteldag

Instructiedag

Instructiedag
 € 550,- per dag met een onbeperkt aantal deelnemers
Download Informatieblad instructiedag

Veel verenigingen besteden eens per jaar speciale aandacht aan hun instructeurs, als dank voor de inzet voor de vereniging. Om dit moment een zinvolle invulling te geven, is de instructiedag bij uitstek geschikt. Een typische instructiedag ziet er als volgt uit:

  • vanaf 12:30 ontvangst met broodjes (verzorgd door de vereniging);
  • van 13:00 tot 14:00 een door ons verzorgde workshop (naar keuze);
  • van 14:30 tot 16:30 (elkaar) instructie geven en de vaardigheden aanscherpen met onze praktijkbegeleiding;
  • vanaf 16:30 een borrel (verzorgd door de vereniging).
De docent
Jeroen Brinkman

Jeroen Brinkman is de auteur van de Modulaire instructiemethode, de roei.app en de rowingcoach.app. Hij is als docent in de roeiwereld sinds 2014 actief en doceerde onder meer voor de KNRB en Stichting Roeicoach. Het voor de cursussen gebruikte opleidingsmateriaal is dan ook door hem ontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt bij KNRB en Stichting Roeicoach. Met ingang van 2024 heeft hij zijn opleidingen weer teruggebracht naar zijn eigen bedrijf: roei.app opleidingen

Sinds 2014 doet Jeroen zelf onderzoek naar de praktijk en resultaten van motorische instructie. Daarbij wordt kennis over de wijze waarop roeiers bewegingen leren en aanpassen, als uitgangspunt voor de coaching genomen. Instructie die van deze inzichten gebruik maakt, blijkt veel effectiever te zijn. De bereikte praktijkresultaten zijn hierbij dermate overtuigend, dat al het opleidingsmateriaal, de Modulaire methode en beide apps  in 2019 een grote update hebben gekregen. Hierbij is het motorisch coachen volledig geïntegreerd en zijn de door hem ontwikkelde technieken en oefeningen opgenomen. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt al dit opleidingsmateriaal bijgewerkt en up-to-date gebracht. Dat zorgt ervoor dat de cursisten altijd met actueel materiaal werken.

Workshop

Voor de workshop hebben we verschillende onderwerpen beschikbaar. Denk hierbij aan Motorisch leren, Jouw boot loopt, Laat je ploeg swingen, De moderne roeihaal en nog andere. In samenspraak met de organisator kiezen we de meest geschikte workshop met de beste bijpassende praktijkinvulling. 

Praktijk

Bij de praktijk gaan de deelnemers elkaar instructie geven en brengen we het in de workshop behandelde in de praktijk. Onze praktijkbegeleiders geven de instructeurs feedback en helpen hen de instructievaardigheden te verbeteren. 


Motorisch instructeur
Afsteldag
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman