Motorisch instructeur

Motorisch instructeur

Motorisch instructeur
 € 135,- per cursist met een minimum van zes cursisten
Download Informatieblad Motorisch instructeur

Bij de cursus Motorisch coach gebruiken we moderne wetenschappelijke inzichten op het gebied van motorisch leren om anders te coachen. In deze cursusstaan we stil bij de verschillende interventiemogelijkheden en worden de achterliggende wetenschappelijke principes toegelicht. Dit zorgt zowel voor een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging) als een betere beklijving (vasthouden van het geleerde). De coach of instructeur die deze cursusheeft gevolgd, is in staat volwaardige roeitechnische coaching of instructie aan zowel beginners als gevorderden te geven.

De docent
Jeroen Brinkman

Jeroen Brinkman is de auteur van de Modulaire instructiemethode, de roei.app en de rowingcoach.app. Hij is als docent in de roeiwereld sinds 2014 actief en doceerde onder meer voor de KNRB en Stichting Roeicoach. Het voor de cursussen gebruikte opleidingsmateriaal is dan ook door hem ontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt bij KNRB en Stichting Roeicoach. Met ingang van 2024 heeft hij zijn opleidingen weer teruggebracht naar zijn eigen bedrijf: roei.app opleidingen

Sinds 2014 doet Jeroen zelf onderzoek naar de praktijk en resultaten van motorische instructie. Daarbij wordt kennis over de wijze waarop roeiers bewegingen leren en aanpassen, als uitgangspunt voor de coaching genomen. Instructie die van deze inzichten gebruik maakt, blijkt veel effectiever te zijn. De bereikte praktijkresultaten zijn hierbij dermate overtuigend, dat al het opleidingsmateriaal, de Modulaire methode en beide apps in 2019 een grote update hebben gekregen. Hierbij is het motorisch coachen volledig geïntegreerd en zijn de door hem ontwikkelde technieken en oefeningen opgenomen. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt al dit opleidingsmateriaal bijgewerkt en up-to-date gebracht. Dat zorgt ervoor dat de cursisten altijd met actueel materiaal werken.

Theorie

De theoriemodules duren drie uur wordt de cursist de grondslagen geleerd van het coachen (en instructie geven) op basis van moderne wetenschappelijke inzichten over motorisch leren. Om deze technieken effectief in te zetten zal een coach/instructeur zich een andere coachaanpak eigen gaan maken. De docent zal de verschillende interventiemogelijkheden toelichten en stil staan bij de wetenschappelijke inzichten en achtergronden van motorisch leren. Het blijft niet alleen bij theorie, op ergometers zullen we deze technieken op elkaar toepassen. 

Om er voor te zorgen dat de cursisten in de opvolgende praktijksessie aan de slag kunnen met motorisch coachen wordt in de eerste sessie de nadruk gelegd op het hoe, hoe pak je motorisch coachen aan. In de tweede bijeenkomst ligt de nadruk op de theoretische onderbouwing van het motorisch coachen, oftewel waarom doen we wat we doen. Welke voordelen heeft het om motorisch instructie te geven en hoe is dat verwerkt in de gebruikte coachprotocollen en technieken.

Praktijk

Bij de praktijkmodule gaat het om het toepassen van de in de theoriesessies geleerde technieken voor motorisch coachen. We beginnen de eerste praktijkbijeenkomst met een demonstratie, zodat de kracht van de aanpak aanschouwelijk wordt gemaakt. De deelnemers gaan in tweetallen als coach met een ploeg mee en worden op hun beurt weer gecoacht door een praktijkbegeleider. Om het motorische leren ook zelf te ervaren, neemt elke cursist daarnaast ook plaats in de boot. Ze zullen het motorisch coachen dus zowel als coach en als roeier ervaren.

Competenties

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:

 1. de juiste stappen te volgen om tot een motorische interventie te komen;
 2. de technieken van motorische coaching te gebruiken;
 3. gebruik te maken van technische hulpmiddelen;
 4. aan te geven waar de belangrijkste leerpunten liggen om efficiënter te coachen;
 5. welke interventiemogelijkheden er zijn;
 6. welk taalgebruik belangrijk is om roeiers sneller progressie te laten maken;
 7. hoe series oefeningen bijdragen aan effectieve instructie en coaching;
 8. welke technische hulpmiddelen kunnen worden ingezet om de instructie/coaching te ondersteunen;
 9. welke theoretische grondslagen achter het motorisch leren liggen;
 10. hoe de kennis omtrent motorisch leren kan worden ingezet om motorisch te coachen;
 11. hoe de principes van modern motorisch leren door onze interventiemogelijkheden worden ondersteund.

Basisinstructeur
Instructiedag

Motorische cursussen

Er is nog niets ingepland.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman