De uitpik en wegzet

Eindhaal, uitzet en wegzet kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het gebeurt in één vloeiende beweging. De wegzet gebeurt met romp en armen tegelijkertijd (moderne wegzet) en de roeier zit ergens tussen vaste bank en ¼ bank volledig ingebogen en met gestrekte armen klaar om op te rijden.

Bij de romp wordt/worden de hendels vanuit de ellebogen met een korte duw naar beneden gedrukt. Om te voorkomen dat de hendel(s) op de schoot terecht komen, wordt deze duw naar beneden opgevangen met een horizontale wegzet. In de bocht wordt de draai uitgevoerd (duw naar beneden, draai en druk weg).

Bij het Uitlopen wordt/worden de hendels naar de heupen getrokken waardoor het blad langzaam uit het water loopt. Bij het Uitdraaien wordt/worden het blad/de bladen uit het water gedraaid en zit er geen verschil tussen de aanhaal- en wegzethoogte. Beide moeten worden vermeden.


De haal Haal
Balans Balans
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman