Roeifouten

Boord – Uit het boord vallen/scheef zitten

Fout: De roeier gaat met zijn lijf niet recht over de kielbalk.
Waar-
nemen:
Schouders en romp: zie dat de roeier niet met zijn neus boven de kielbalk blijft, en tijdens de roeibeweging heen en weer zwaait of naar een kant leunt.
Oorzaak: Verkeerd aangeleerd of de onbalans in de boot willen compenseren.
Gevolg: Balansverstoringen en geen symmetrische haal. Rompblessures.
Remedie: Roeier vragen om met de neus boven de kielbalk te blijven, voor naast zich in te pikken en achter recht naar achter te leunen.  Differentiële aanpak om de bewegingsruimte te vergroten. Roei een stuk waarbij de roeier wordt gevraagd om zowel bij de haal als bij de recover naar zijn rigger te leunen. Roei een stuk waarbij de roeier wordt gevraagd om weg te leunen van zijn rigger bij de inpik en naar zijn rigger toe bij de uitpik. Vraag de roeier naar het ene boord te leunen bij de haal en naar het andere bij de recover.
Feed-
back:
Visueel door met de neus boven de kielbalk te blijven. Gevoelsmatig door de zijdelingse beweging in het middel te voelen.

Boord – Binnenarm volledig gestrekt
Boord – Vlaggen
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman