Roeifouten

Algemeen – Dolhoogte niet goed ingesteld

Fout: De klikringen op de dolpen staan niet op de juiste hoogte en/of de boot is voor de roeier niet goed afgesteld.
Waar-
nemen:
Zet de roeier in de uitpikstand:
Romp: kijk of de roeier niet te veel of te weinig doorvalt;
Blad: kijk of het blad/ de bladen vol bedekt is/zijn;
Handen: kijk of en waar de handen het lichaam raken. Kijk bij scullen hoever de handen uit elkaar staan.
Oorzaak: De roeier heeft niet goed geleerd hoe de dolhoogte moet worden afgesteld of is het vergeten. Of de boot is niet goed (voor de roeier) afgesteld.
Gevolg: De haal kan niet optimaal worden gemaakt, de roeier kan niet uitzetten (te laag) of trekt buiten zijn macht (te hoog)
Remedie
boot:
Klikringen naar onder of naar boven verplaatsen. Indien de dollen te hoog staan, klikringen boven de dol plaatsen. Wanneer ze te laag staan, de klikringen onder de dol plaatsen. De klikringen kunnen het gemakkelijkst van de dolpen worden afgehaald, door met wijs- en middelvinger op beide buiteneinden te drukken, zoals is afgebeeld op de foto. 
Feed- 
back:
Bij scullen moeten de hendels net onder de tepels worden aangehaald. Bij boordroeien geldt dit voor de buitenhand. 
Algemeen – Voetenbord niet goed gesteld
Uitpik – Uitlopen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman