Roeifouten

Haal – Door het bankje trappen

Fout: De roeier houdt de romppositie niet vast tijdens de haal. Hierdoor wordt tijdens de beentrap de romp ingebogen..
Waar-
nemen:
Romp: kijk naar het invouwen van de romp tijdens het eerste deel van de haal, gevolgd door het uitvouwen in het tweede deel.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld. Bij jeugdroeiers kunnen de rompspieren onvoldoende ontwikkeld zijn om de kracht van de beentrap door te geven.
Gevolg: Rugklachten doordat te veel met de romp wordt geroeid. Efficiencyverlies bij de haal doordat de beenkracht onvoldoende wordt gebruikt.
Remedie ergo/bak: De roeier bij de inpik zetten en vervolgens hendel(s) in de inpikpositie vastpakken. De coach/instructeur zet zich in de roeibak schrap door een voet tegen het voetenbord te zetten en gaat aan de hendel hangen. Bij de ergometer over de windkast heen hangen en in de ondergreep de hendel pakken. Vervolgens vraagt de coach/instructeur de roeier om kracht te zetten. De hendel blijft nu gefixeerd en het bankje zal naar achteren rijden. Hierdoor manifesteert het door het bankje trappen zich. Wanneer de hendel(s) stil staat/staan mag het bankje niet bewegen. Vervolgens de roeier laten roeien waarbij steeds bij de inpik de hendel kort wordt vastgehouden. Gebruik het 5-staps leerproces (Interveniëren).
Feed-
back:
Gevoelsmatig: focus op de onderrug want die mag niet bewegen gedurende het eerste gedeelte van de haal.

Wacht op de video...
Een roeier die door zijn bankje trapt (rood) vergeleken met een (blauwe) roeiers die dat niet doet (www.rowanimation.nl).


Haal – Diepen
Haal – Zagen (niet koppelen)
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman