Roeifouten

Ploeg – Ongelijke haalsegmenten

Fout: De halen van de verschillende roeiers in de ploeg zijn niet gelijk, de positie van in- en uitpik verschilt. Deze fout lijkt erg op de vorige fout Ongelijke haallengte, het stellen van een juiste diagnose is daarom belangrijk.
Waar-
nemen:
Riemen: kijk naar de riemhoeken van inpik en uitpik en de parallelliteit van de riemen.
Oorzaak: Meestal veroorzaakt doordat de voetenborden niet goed zijn afgesteld. Zie ook Voetenbord niet goed gesteld.
Gevolg: De krachtverdeling tijdens de haal is anders. De roeiers die ver naar de achtersteven zitten ervaren veel weerstand bij de inpik, de roeiers die ver naar de punt zitten veel weerstand bij de uitpik. Hierdoor is er weinig synergie in de ploeg en raken de roeiers snel vermoeid. Snelheidsverlies.
Remedie
boot:
Roeiers bij inpik en uitpik laten zitten en kijken naar de hoek van de riemen ten opzichte van de boot. Op basis daarvan de voetenborden verstellen, zodat de hoeken gelijk(er) worden.
Feed-
back:
Check de afstelling van het voetenbord.


Ploeg – Ongelijke haallengte
Ploeg – Ongelijke bewegingsvolgorde
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman