Roeifouten

Ploeg – Ongelijke krachtverdeling

Fout: De krachtsverdeling in de halen van de verschillende roeiers in de ploeg is niet gelijk. Per definitie zijn de bewegingsvolgorde zowel als in- en uitpik van de roeiers wel gelijk.
Waar-
nemen:
Riemen: kijk naar de riemen of deze parallel blijven.
Kolken: kijk naar de kolken of deze gelijk zijn.
Benen: kijk naar de knieën of deze gelijk beneden zijn.
Oorzaak: De individuele haal van de roeiers is niet gelijk of de roeiers zijn in het volgen niet alert genoeg.
Gevolg: Roeiers bewegen niet gelijk en leveren op bepaalde punten individueel meer kracht dan de ploeg waardoor de roeiers sneller moe zijn. Ongelijk rijden en/of een ongelijke haal. Snelheidsverlies. Symptomatisch voor zogeheten ‘werkboten’ waar de roeiers allemaal erg hard aan het werk zijn, maar waar de snelheid achterblijft bij de geleverde inspanning.
Remedie
boot:
Zorgen dat de individuele techniek van de roeiers toereikend is. Roeien met collectieve accenten (Roeien met accenten). Roeien met individuele (en dus mogelijk verschillende) accenten waarbij elke roeier een accent krijgt aangereikt om zijn zwakte t.o.z.v. de ploeg te compenseren. Ook Haalvolgorde oefenen en Romproeien kunnen effectief zijn. Gedurende een langere periode (vele kilometers) 3 vol, 3 spoel roeien om de ploeg bij elkaar te krijgen Dit gedurende verschillende trainingen zolang als nodig herhalen.
Feed-
back:
Op het gehoor, door het geluid van in- en uitpik. Gevoelsmatig doordat de boot minder goed loopt.

Ploeg – Ongelijke inpik
Ploeg – Geen balans in de scullboot
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman