Roeifouten

Ploeg – Geen balans in de scullboot

Fout: De boot ligt over een boord of de boot valt op vaste momenten naar een boord of de boot valt op willekeurige momenten naar een van beide boorden. Zie ook: Balans.
Waar-
nemen:
Dollen: kijk tijdens de recover naar de dollen om te bepalen of de boot
valt: incidenteel over een boord valt en zo ja, op welk boord of beide boorden;
ligt: systematisch op één boord ligt omdat de boot niet wordt recht gelegd;
stuitert: tijdens de recover heen en weer wiebelt door Geen core stability en balans;
oscilleert: tijdens de gehele haal ritmisch heen en weer rolt omdat hij steeds valt en weer wordt recht gelegd.
Check het moment in de haal waarop de boot valt. Stel vast of de boot bij in- en uitpik recht wordt gelegd.
Hendels: kijk tijdens de recover naar de hendels om te zien of deze naar beneden gaan wanneer het corresponderende boord omhoog komt (hendelen).  
Oorzaak: De collectieve fout: Geen core stability en balans. De hendels worden te ver uit elkaar gehouden, waardoor de boot over bakboord valt (zie de fout: Handen uit elkaar).  Of de rechterhendels zakken te veel naar beneden bij de uitpik (zie de fout: Rechterhendel zakt naar de heup). Ten slotte kan Scheef zitten een oorzaak zijn.
Gevolg: Onbalans. Niet optimaal kracht kunnen zetten en daardoor snelheidsverlies. Ook roeit een scheefliggende boot erg vervelend.
Remedie
boot:
Eerst de fouten van individuele roeiers aanpakken (zie de fout: Geen core stability en balans). De oefening Scull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede uitpik bijdraagt aan balans. Zorgen dat de handen elkaar tweemaal per roeibeweging (haal en recover) aanraken. Tijdens de uitpik en de inpik de hendels op gelijke hoogte houden. Voorkom dat de rechterhendel bij de uitpik naar de heup zakt. 
Feed-
back:
Visueel door naar de boordranden te kijken. Gevoelsmatig door balans via voetenbord en billen te voelen.
Stuur-
stoel:
Gevoelsmatig door te merken hoe de boot heen en weer schommelt. Visueel door naar de boordranden te kijken.

Ploeg – Ongelijke krachtverdeling
Ploeg – Geen balans in de boordboot
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman