Roeifouten

Ploeg – Ongelijke inpik

Fout: De inpik van de verschillende roeiers in de ploeg is niet gelijk.
Waar-
nemen:
Bladen: kijk naar de gelijkheid van de inpik van de bladen.
Riemen: stel vast dat de haallengtes gelijk zijn.
Oorzaak: Hiervoor kunnen verschillende oorzaken aanwezig zijn:
1. De individuele techniek is ontoereikend om een goede inpik te maken, zie hiervoor de inpikfouten.
2. Het rijden van de roeiers is ongelijk, waardoor de inpik ongelijk is (Ongelijke recover).
3. De roeiers letten onvoldoende op de slag.
4. Wanneer er in de ploeg door individueel technisch kunnen verschil zit in de directheid van de inpik, dan bestaat er onderling snelheidsverschil in het keermoment bij de inpik
Gevolg: Ongelijk roeien, weinig synergie in de ploeg. Snelheidsverlies. Indien de kracht bij de inpik aanzienlijk is, kunnen de roeiers die vroeg inpikken een zware rugbelasting ervaren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid op rugblessures, doordat zij de boot alleen op gang moeten brengen.
Remedie
boot:
Uiteraard dient de individuele techniek van de roeiers toereikend te zijn om een goede inpik te maken. Plaats de roeiers die het meest gelijk zijn op de slagposities. Mogelijke oefeningen zijn:
1. roeien met individuele (en dus mogelijk verschillende) accenten waarbij elke roeier een accent krijgt aangereikt om zijn zwakte t.o.z.v. de ploeg te compenseren;
2. roeiers met de ogen dicht laten roeien en laten luisteren naar de (gelijkheid van de) inpik (Met de ogen dicht roeien);
3. roeien met collectieve accenten (Roeien met accenten);
4. letten op het volgen: Slag tegen ploeg.
Feed-
back:
Op het gehoor, door het geluid van de inpik. Visueel door te kijken naar het eigen blad ten opzichte van de andere bladen.
Stuur-
stoel:
De bladen van de roeiers gaan niet exact gelijk het water in. Het geluid van de inpik moet gelijk zijn.

Ploeg – Ongelijke recover
Ploeg – Ongelijke krachtverdeling
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman