Roeifouten

Scull – Rechterhendel naar de heup

Fout: De rechterhendel zakt bij de uitpik naar de heup en wordt horizontaal en zonder verticale beweging weggezet. Zie ook: Handen.
Waar-
nemen:
Hendels: kijk naar de hendel hoogten bij de uitpik, de rechter hendel is lager dan de linker hendel en zit op heuphoogte.
Oorzaak: Verkeerd haalbeeld of nonchalance.
Gevolg: De boot ligt scheef en zal door de vermeerderde weerstand aan bakboord, veroorzaakt door de vuile uitpik, langzamerhand naar bakboord sturen.
Remedie
boot/bak:
De oefening Scull: uitpikvariaties in skiff of C1 zal helpen te begrijpen hoe een goede - met beide hendels gelijk uitgevoerde - uitpik bijdraagt aan balans. De roeier leren dat hij zijn rechterhendel niet omhoog moet trekken, maar omhoog moet duwen. Vervolgens vragen om vijf halen de rechterhendel naar zijn schouder te duwen, vijf halen naar zijn borst en vijf halen naar zijn schoot en weer terug (Differentiële aanpak).
Feed-
back:
Gevoelsmatig door met beide duimen bij de uitpik in de romp te prikken en te voelen op welke hoogte (heup, buik of borst) de duimen de romp aanraken. 

Scull – Handen uit elkaar
Scull – Wijdbeens roeien
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman