Roeifouten

Scull – Scheef zitten

Fout: De roeier trekt de hendels niet symmetrisch door de boot.
Waar-
nemen:
Schouders en romp: zie dat de roeier niet met zijn neus boven de kielbalk blijft, en tijdens de roeibeweging heen en weer zwaait of naar een kant leunt.
Oorzaak: verkeerd aangeleerd.
Gevolg: Balansverstoring
Remedie: Door een spiegel te plaatsen voor de roeier in de Roeibak, of op de Roei-ergometer. De neus van de roeier moet over de kielbalk heen gaan.
Feed-
back:
Gevoelsmatig door te voelen of op beide billen evenveel gewicht rust. 

Scull – Wijdbeens roeien
Scull – Vlaggen
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman