Roeifouten

Uitpik – De schouders optrekken

Fout: De schouders op en neer bewegen bij de uitzet.
Waar-
nemen:
Schouders: zie hoe de schouders (ook) op en neer in plaats van heen en weer bewegen.
 
Oorzaak: Verkrampt roeien, of verkeerd aangeleerd.
Gevolg: Onnodige bewegingen verstoren de (efficiency van de) roeibeweging.
Remedie: De roeier vragen of hij zijn schouders op en neer kan bewegen en vervolgens vragen of hij ze naar voren en naar achteren kan bewegen. Uitleggen dat het eerste niet en het tweede wel mag. Gebruik een Differentiële aanpak, door de roeier te vragen om eerst met hoge schouders te halen, vervolgens met lage schouders te halen, daarna met schouders die eerst hoog en dan laag zijn te halen en ten slotte met schouders die eerst laag en dan hoog zijn.
Feed-
back:
Gevoelsmatig door op de schouders te concentreren.


Uitpik – Plakkende romp
Recover – Te weinig inbuigen
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman