Roeitrainingen

Half uur ergometerschema's


Legenda:
'=minuten, h=halen, K=kracht, T=tempo, Tb=baantempo →=gevolgd door


I 1 serie: 20' Kmax: T22, T24 of T26
II 2 series (30'): 3’ T32 K40% → 2’ T30 K60% → 1’ T28 K80% → 2’ T30 K60% → 3’ T32 K40% → 4’ rust
III 2 series (24'): 7’  (3h light → 3h Tmax Kmax) → 5’ rust 
IV 2 series (30'): 10’ T18-20 Kmax → 5’ rust
V 3 series (24'): 7’ T18-20 Kmax → 5’ rust
VI 3 series (27'): 4’ T18-20 Kmax → 5’ rust
VII 2 series (33'): 7x (1’ Tb Kmax → 1’ rust) → 5’ rust

Split tijden Jan Kok schema's
Riemverzet Uur schema's

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman