Roeitrainingen

Uur ergometerschema's


Legenda: 
'=minuten, h=halen, K=kracht, T=tempo, Tb=baantempo, →=gevolgd door


I 1 serie: 40’,  Kmax,  T22 of T24 of T26
II 1 serie (40’): 4’ K75% → 1’ K90%, T22 of T24 of T26
III 2 series: T22, of T24 of T26, 20’ Kmax → 5’ rust
IV  2 series:  19’ } 4’ T18 → 3’ T20 → 2’ T22 → 1’ T24 → 2’ T22 → 3’ T20 → 4’ T18 → 5’ rust
V 10’ T20 Kbeentrap maximaal → 5’ rust →
10’ T20 Keindhaal maximaal → 5’ rust →
10’ T20 Kbeentrap & eindhaal maximaal → 5’ rust
VI 2 series (48'): 4' T24 → 3'T26 → 2' T28 → 1' T30 → 2' T28 →3' T26 → 4' T24 → 5’ rust
VII 3 series (45’):  10’  T28 of T30 Kmax → 5’ rust
VIII 1 serie (45’):  2’ T24 → 2’ T26
IX 1 serie (45'): 2’ T22 → 2’ T24 → 2’ T26 → 2’ T24 en dan weer terug naar T22
X 2 series (38’): 1’ T22 → 1’ T24 → 1’ T26 → 1’ T24 → 1’ T26 → 1’ T28 → 1’ T26 → 1’ T28 → 1’ T26 → 1’ T28 → 1’ T26 → 1’ T24 → 1’ T26 → 1’ T24 → 1’ T22 → 5’ rust

Split tijden Half uur schema's
Riemverzet Meerdaagse schema's
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman