Tillen en stuurcommando's

Draaien in de handen

Daar waar gladde boten vaak boven de hoofden worden gebracht, zullen zwaardere boten vaak in de handen worden gedraaid. Ook veel damesploegen geven de voorkeur aan het draaien in de handen boven het boven de hoofden brengen. Dit draaien kan zowel gebeuren bij het uit- als het binnenbrengen van de boot. Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC. De stuur geeft aan naar welke kant de boot gedraaid gaat worden:

AC: Draaien met de open kant naar vlot/loods/clubgebouw,
UC: nu.

De roeiers zorgen nu dat de boot gedraaid wordt door hem bij spanten (wanneer de open kant boven is) en boorden (wanneer de openkant beneden is) te draaien. Belangrijke aandachtspunten zijn de riggers. Deze mogen natuurlijk niet op de grond of tegen andere boten aankomen!


Omlopen/onderdoorkruipen
Positie op de botenstelling veranderen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman