Tillen en stuurcommando's

Omlopen/onderdoorkruipen

Een variant voor het boven de hoofden brengen van een boot is het onderdoorkruipen of omlopen. Hierbij wordt de boot door de roeiers met de handen vastgehouden. Vervolgens loopt steeds een van de roeiers om naar het andere boord en pakt ook daar de boot in handen. De stuur roept hiertoe de namen of positienummers af van de personen die moeten omlopen of onderdoor gaan.  

“…[Naam]/[ Positienr ] onderdoor/ omlopen…”

De aangeroepen roeier kruipt onderdoor of loopt om de boot heen. Net zo lang tot alle roeiers staan waar ze moeten staan. Eventueel kan de boot nu alsnog op de schouders (beide schouders om-en-om) worden gebracht.  


Boven de hoofden/op de schouders/in de handen brengen
Draaien in de handen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman