Tillen en stuurcommando's

Een noodstop maken

Het gebruik van het noodstop commando wordt zo veel mogelijk vermeden. Er zijn twee situaties waar een noodstop gerechtvaardigd is.

  1. Wanneer door het maken van een noodstop een aanvaring vermeden wordt.
  2. Wanneer een stuk wrakhout wordt aangevaren, zodat de boot over het wrakhout heen vaart en om daarmee te vermijden dat de vin achter op de boot met volle snelheid tegen het wrakhout aankomt.  

“Houden nu…”

Het blad wordt verticaal in het water gezet tot het moment dat de boot stil ligt.

De stuur herhaalt dit commando zo nodig meerdere keren om de urgentie te benadrukken.

“…en bedankt.”

Hierop wordt het volgende commando afgewacht met de bladen plat op het water en de riemen loodrecht op de boot, de hendels boven de knieën. 


Stoppen op het water
Houdend een bocht maken
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman