Tillen en stuurcommando's

Houdend een bocht maken

Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC. Geef eerst het commando om te laten lopen:

AC: Opgelet…

UC: …laat… lopen…
laat bij de inpik, lopen bij de uitpik.

De roeiers stoppen met roeien.

UC: …en houden bakboord/stuurboord…

Het blad wordt langzamerhand tot verticaal in het water gedraaid totdat het houden geen effect meer heeft.

Indien de boot niet schuin naar het houdende boord toe ligt, zegt de stuur:

UC: … overhellen naar het houdende boord…

De roeiers leunen over naar het houdende boord.

BC: …en bedankt (bakboord/stuurboord houden).

Hierop wordt het volgende commando afgewacht met de bladen plat op het water en de riemen loodrecht op de boot, de hendels boven de knieën.


Een noodstop maken
Roeiend een bocht maken
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman