Tillen en stuurcommando's

Halen met één boord

Kijk hier Soorten commando's voor de betekenis van AC, UC en BC. Lees hier Manoeuvreren meer over de effecten van halen of strijken aan één boord.

AC: Bakboord/Stuurboord halen… “

Het blad wordt in de inpikstand gebracht.

UC: …nu…

De roeiers volgen de slag met het halen. Het halen kan zowel met als zonder rijden worden uitgevoerd. Volg daarbij de slag.

BC: …en bedankt (halen gelijk).

De slag wordt afgemaakt, waarna de roeiers afwachten met de bladen plat op het water en de riemen loodrecht op de boot, de hendels boven de knieën.


Rondmaken
Eén haal aan bak/stuurboord
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman