Tillen en stuurcommando's

Rondmaken

De stuur begint met het aankondigings- commando.  

“Klaarmaken voor rondmaken over bakboord/stuurboord (om-en-om)…”

De roeiers brengen de handle(s) naar de maag en de bladen van het genoemde boord worden verticaal in het water gezet.

Zo nodig wordt het volgende commando gegeven.

 “…boeg kijkt mee…”

Dit zorgt ervoor dat de boeg de punt bij het ronden in de gaten houdt. Hij roept wanneer de punt van de boot in gevaar komt.  

Ter verduidelijking kan het volgende commando worden gegeven.

“…stuurboord strijken, bakboord halen…” 
of
“…bakboord strijken, stuurboord halen…”

“…rondmaken nu…”

Het rondmaken wordt altijd begonnen met strijken, het kan met of zonder oprijden worden gedaan. Bij een boordboot bepaalt dit boord het tempo, het andere boord beweegt de riemen in het ritme mee. Wanneer de riemen aan het ene boord halen worden de riemen aan het andere boord boven het water teruggebracht naar de uitgangspositie en vice-versa voor het strijken.

“…en bedankt (rondmaken).”

De slag wordt afgemaakt, waarna men afwacht met de bladen plat op het water en de riemen loodrecht op de boot, de hendels boven de knieën.


Roeiend een bocht maken
Halen met één boord
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman