Roeiwoordenboek

N

Nareiken

  Roeifout waarbij de romp vlak voor de inpik naar voren wordt gebogen. Zie ook: Nareiken.

Nederlandse roeihaal

  In Nederland is de roeihaal grotendeels gestandaardiseerd: de Nederlndse roeihaal. Zie ook: De roeihaal.

Niet ver genoeg oprijden

  Roeifout waarbij de roeier niet ver genoeg oprijdt. Zie ook: Niet ver genoeg oprijden.

Niet watervrij roeien

  Roeifout waarbij de roeier tijdens de recover het water aantikt. Zie ook: Niet watervrij roeien.

Nummering

  Elke roeiplek in een boot heeft een nummer. Deze nummering telt vanaf de boegplaats naar de slagplaats, de boeg is altijd nummer één.

M
O
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman