Roeiwoordenboek

O

Oar(s)

  Engels woord voor boordriem(en).

Observeren

  Tweede stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij de roeifouten onderkend worden. Lees verder: Roeier(s) observeren.

Oefengiek

  Een wherry voor vier boordroeiers.

Olbrecht (trainingsvorm)

  Moderne trainingsvorm die gebruik maakt van vier trainingsvormen. Lees verder: Olbrecht – Toelichting trainingsvormen.

Omgekeerde piramide

  Roei-oefening om tempo en kracht van elkaar los te koppelen. Lees verder: Omgekeerde piramide.

Onder je schouders doorrijden

  Roeifout waarbij tijdens het oprijden de romp steeds minder inbuigt. Lees verder: Onder je schouders doorrijden.

Ondersteunende feedback

  Hulp van de coach/instructeur aan de roeier door feedback te geven op hetgeen op dit moment bij de roeier gebeurt. Lees verder: Oplossing aanbieden.

Ongedraaid blad

  Zie ongeklipt blad: (O).

Ongeklipt blad

  Roei-oefening, waarbij de bladen niet gedraaid mogen worden. Lees verder: Ongeklipt blad.

Ongelijke bewegingsvolgorde

  Ploegfout, waarbij de roeiers niet gelijk roeien. Lees verder: Ongelijke bewegingsvolgorde.

Ongelijke haallengte

  Ploegfout waarbij de halen van de roeiers niet gelijk zijn. Lees verder: Ongelijke haallengte.

Ongelijke haalsegmenten

  Ploegfout waarbij een of meerdere voetenborden niet goed gesteld is. Lees verder: Ongelijke haalsegmenten.

Ongelijke inpik

  Ploegfout waarbij de inpik niet gelijk is. Lees verder: Ongelijke inpik.

Ongelijke krachtverdeling

  Ploegfout waarbij de kracht in de haal ongelijk verdeeld is. Lees verder: Ongelijke krachtverdeling.

Ongelijke recover

  Ploegfout waarbij de bewegingsvolgorde of timing in de recover ongelijk is. Lees verder: Ongelijke recover.

Ongelijke uitpik

  Ploegfout waarbij de uitpik ongelijk is. Lees verder: Ongelijke uitpik.

Op de armen inpikken

  Roeifout waarbij de benen niet als eerste gebruikt worden. Lees verder: Op de armen inpikken.

Opdraaien

  Draaien van het blad van een horizontale in een verticale stand (voor de inpik) en van een verticale in een horizontale stand (na de uitpik).

Oploophoogte

  Afstelbegrip: het hoogteverschil tussen voor- en achterzijde van de sliding. Lees verder: Oploophoogte.

Oplopen

  Inhalen.

Oplossing aanbieden

  Vijfde en laatste stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij de fout daadwerkelijk verholpen wordt. Lees verder: Oplossing aanbieden.

Oplossing kiezen

  Vierde stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij oplossing bepaald wordt. Lees verder: Oplossing kiezen.

Opriggeren

  Het bevestigen van de riggers op de boot. Zie ook afriggeren: (A).

Oprijden

  Met het bankje naar voren rijden door de benen vanuit een (bijna) gestrekte stand te buigen.

Oproeibaan

  Van de wedstrijdbaan afgescheiden roeibaan, vaak gemarkeerd met boeien, die wordt gebruikt om de ploegen naar de start te laten roeien.

Outrigger

  Zie rigger: (R).

Overlap

  Afstelbegrip: bij een scullboot het aantal centimeters dat beide riemen elkaar overlappen. Lees verder: Overlap.

Overlengte

  Afstelbegrip dat bij een boordboot aangeeft hoever de dol van het midden van de boot af staat. Lees verder: Overlengte.

Overnaads

  Bouwwijze van een boot, waarbij de huid bestaat uit planken die met overlap bevestigd zijn.

Overslaan

  Misslag waarbij het blad over het water heen schiet omdat er kracht op de riem wordt gezet zonder dat het blad in het water is.

Overslag

  Klepje dat dol afsluit, zodat riem er niet uit kan. Ook wel dolklep genoemd.

N
P
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman