Roeiwoordenboek

O

Oar(s)

  Engels woord voor boordriem(en).

Observeren

  Eerste stap in het verhelpen van roeifouten, waarbij de roeifouten onderkend worden. Zie ook: Observeren.

Oefengiek

  Een wherrie voor vier boordroeiers.

Onder je schouders doorrijden

  Roeifout waarbij tijdens het oprijden de romp overeind komt. Zie ook: Onder je schouders doorrijden.

Ongedraaid blad (roeien met)

  Zie ongeklipt blad.

Ongeklipt blad

  Roei-oefening waarbij de bladen niet gedraaid mogen worden. Zie ook: Ongeklipt blad.

Ongelijke bewegingsvolgorde

  Ploegfout, waarbij de roeiers niet gelijk roeien. Zie ook: Ongelijke bewegingsvolgorde.

Ongelijke haallengte

  Ploegfout waarbij de halen van de roeiers niet gelijk zijn. Zie ook: Ongelijke haallengte.

Ongelijke haalsegmenten

  Ploegfout waarbij een of meerdere voetenborden niet goed gesteld is. Zie ook: Ongelijke haalsegmenten.

Ongelijke inpik

  Ploegfout waarbij de inpik niet gelijk is. Zie ook: Ongelijke inpik.

Ongelijke krachtverdeling

  Ploegfout waarbij de kracht in de haal ongelijk verdeeld is. Zie ook: Ongelijke krachtverdeling.

Ongelijke recover

  Ploegfout waarbij de bewegingsvolgorde of timing in de recover ongelijk is. Zie ook: Ongelijke recover.

Ongelijke uitpik

  Ploegfout waarbij de uitpik ongelijk is. Zie ook: Ongelijke uitpik.

Op de armen inpikken

  Roeifout waarbij de benen niet als eerste gebruikt worden. Zie ook: Op de armen inpikken.

Opdraaien

  Zie klippen (K).

Oploophoogte

  Afstelbegrip: het hoogteverschil tussen voor- en achterzijde van de sliding. Zie ook: Oploophoogte.

Oplopen

  Inhalen.

Opriggeren

  Het bevestigen van de riggers op de boot. Zie ook afriggeren (A).

Oprijden

  Met het bankje naar voren rijden door de benen vanuit een (bijna) gestrekte stand te buigen.

Oprijlengte

  Afstelbegrip: de afstand waarover het bankje zich kan verplaatsen. Zie ook: Oprijlengte.

Oproeibaan

  Van de wedstrijdbaan afgescheiden roeibaan, vaak gemarkeerd met boeien, die wordt gebruikt om de ploegen naar de start te laten roeien.

Outrigger

  Zie rigger (R).

Overlap

  Bij een scullboot het aantal centimeters dat beide riemen elkaar overlappen. Zie ook: Overlap.

Overlengte

  Afstelbegrip dat bij een boordboot aangeeft hoever de dol van het midden van de boot af staat. Zie ook: Overlengte.

Overnaads

  Bouwwijze van een boot, waarbij de huid bestaat uit planken die met overlap bevestigd zijn.

Overslaan

  Misslag waarbij het blad over het water heen schiet omdat er kracht op de riem wordt gezet zonder dat het blad in het water is.

Overslag

  Klepje dat dol afsluit, zodat riem er niet uit kan.

N
P
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman