Afstellen

Bladhoek

Begrip: Het verschil in graden tussen het blad en de verticaal.
Maten: Gemeten in graden. Riemhoek: 3-7°
Effect:
+ Voorover: het blad heeft de neiging over te slaan en roeit gemakkelijker.
Achterover: het blad heeft de neiging te diepen, roeit lastiger maar stuwt effectiever.
Meten: Leg de boot waterpas op twee singels. Het is belangrijk dat de boot in zowel de dwars- als lengterichting exact waterpas ligt. Gebruik de fixeerstangen om de boot ook in zijdelingse richting waterpas te leggen. IJk de hoekmeter in zowel de lengterichting als breedterichting van de boot. Wanneer de boot goed ligt, staat de hoekmeter in beide richtingen op nul graden. Leg een riem in de dol. Vraag een tweede persoon om de riem goed tegen het aanlegvlak van de dol te drukken. Meet de bladhoek door de hoekmeter zes centimeter van de rand van het blad op het blad te zetten. Meet de hoek op drie punten door de riem te roteren:
     Scullen    Boordroeien
 Inpik  70°   60°
 Haaks  90°  90°
 Uitpik 40° 30°

bladhoek
De bladhoek is de som van: de resultante van de beide dolpenhoeken (1), de hoeken van de stelbusjes (2) en de riemhoek (3)

Stellen: De bladhoek kan alleen worden gesteld door het stellen van één of meerdere van de volgende hoeken, namelijk de: 
1. Voorwaartse dolpenhoek;
2. Buitenwaartse dolpenhoek;
3. Dolhoek;
4. Riemhoek.

Riemhoek
Door het werk afstand
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman