Instapcursus

Instapcursus

Instapcursus
 € 95,- per cursist met een minimum van zes cursisten
Download Informatieblad Instapcursus

Voor diegenen die de tijdsbesteding van de cursus Basisinstructeur als te intensief zien, is de Instapcursus bij uitstek geschikt. In deze cursus van drie avonden of één avond en weekenddag, staat het op gestructureerde wijze herkennen van roeifouten centraal. Daarnaast leert de cursist deze fouten te verhelpen door gebruik te maken van de roei.app. De behandelde theorie is hiermee eenvoudig toegankelijk en kan ook op de coachfiets gemakkelijk worden teruggevonden. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het op de juiste wijze vastleggen van de eigen ploeg op video. 

De cursus omvat in totaal 4 modules, bestaande uit drie klassikale bijeenkomsten van drie uur. Daarnaast wordt ondersteuning geboden met een module voor interactieve foutherkenning in de digitale leeromgeving. Er is ook een variant met twee klassikale bijeenkomsten beschikbaar.

De docent
Jeroen Brinkman

Jeroen Brinkman is de auteur van de Modulaire instructiemethode, de roei.app en de rowingcoach.app. Hij is als docent in de roeiwereld sinds 2014 actief en doceerde onder meer voor de KNRB en Stichting Roeicoach. Het voor de cursussen gebruikte opleidingsmateriaal is dan ook door hem ontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt bij KNRB en Stichting Roeicoach. Met ingang van 2024 heeft hij zijn opleidingen weer teruggebracht naar zijn eigen bedrijf: roei.app opleidingen

Sinds 2014 doet Jeroen zelf onderzoek naar de praktijk en resultaten van motorische instructie. Daarbij wordt kennis over de wijze waarop roeiers bewegingen leren en aanpassen, als uitgangspunt voor de coaching genomen. Instructie die van deze inzichten gebruik maakt, blijkt veel effectiever te zijn. De bereikte praktijkresultaten zijn hierbij dermate overtuigend, dat al het opleidingsmateriaal, de Modulaire methode en beide apps in 2019 een grote update hebben gekregen. Hierbij is het motorisch coachen volledig geïntegreerd en zijn de door hem ontwikkelde technieken en oefeningen opgenomen. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt al dit opleidingsmateriaal bijgewerkt en up-to-date gebracht. Dat zorgt ervoor dat de cursisten altijd met actueel materiaal werken.

Theoriemodules

Bij de eerste theoriemodule leert de cursist een gestructureerde aanpak om de fouten bij roeiploegen te zien. We staan uitgebreid stil bij de waarnemingspunten, de volgorde waarin de roeiers bekeken worden en de volgorde waarin de haal van één roeier bekeken wordt. Deze theorie vormt de basis voor zowel de praktijkbijeenkomst als het oefenen op de digitale leeromgeving. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan het op de juiste wijze vastleggen van ploegen op video en de moderne hulpmiddelen die een coach hiervoor ter beschikking heeft. We raden daarom aan de smartphone en (indien beschikbaar) tablet mee te nemen naar deze cursus. In de tweede theoriemodule komt het geen van beginnersinstructie uitgebreid aan de orde. Ook wordt stilgestaan bij de voordelen van het gebruik van de Modulaire instructie methode.

Praktijkmodules

Bij de klassikale praktijkmodule gaan we aan de slag met het herkennen, prioriteren en verhelpen van roeifouten. Wij bekijken de van de eigen ploegen gemaakte video's, nemen de roeifouten waar en zoeken de beste remedie met behulp van deze roei.app. Ook staan we stel bij de beste manier om een boot in te stellen.

Digitale leeromgeving

Vanuit onze cursisten kwam de vraag of het mogelijk was om meer te kunnen oefenen met het herkennen en verhelpen van roeifouten. Dat was voor ons aanleiding om een digitale leeromgeving te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om achter je computer met zelfstudie ervaring op te doen met het herkennen van fouten. Niet in wind en regen naast de baan, maar thuis in je eigen stoel met een kopje koffie of thee er bij.

Deze module is een bijzondere, in die zin dat hij geen fysieke bijeenkomsten heeft, maar alleen uit zelfstudie bestaat. De deelnemers ontvangen het gebruikers-id en wachtwoord voor zes maanden toegang per na de eerste cursusbijeenkomst.

Bij elke vraag krijg je een continu spelende video van roeier of ploeg te zien en word je gevraagd de individuele fouten van de roeiers te benoemen. Roeier voor roeier en tenslotte de collectieve en de ploegfouten. Bij elke vraag wordt een groot aantal antwoordmogelijkheden gegeven en bij elke antwoordmogelijkheid is een toelichting aanklikbaar. Wanneer je denkt de antwoorden goed te hebben druk je op de 'check' knop en krijg je te zien welke antwoorden goed en welke antwoorden fout waren. Ook wordt dan een toelichting gegeven op de fouten die de roeier of ploeg laten zien.

Competenties

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:

  1. aan te geven in welke volgorde ploegen en roeiers bekeken moeten worden om de roeifouten te vinden;
  2. voor een roeifout aan te geven welke waarnemingspunten belangrijk zijn;
  3. aan te geven welke waarnemingspunten gebruikt worden voor elementaire roeifouten van beginners;
  4. een roeiploeg adequaat op video vast te leggen;
  5. op basis van deze video systematisch roeifouten waar te nemen en te prioriteren;
  6. roeifouten de juiste naam te geven.


Opfriscursus

Instapcursussen

Er is nog niets ingepland.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman