Instapcursus

Opfriscursus

Instapcursus
 € 55,- per cursist met een minimum van zes cursisten
Download Informatieblad Opfriscursus

Deze cursus is bedoeld voor (ervaren) instructeurs die graag bijgepraat willen worden over recente ontwikkelingen in het coachen van roeiers. Want de laatste jaren zijn de ontwikkelingen erg snel gegaan. Moderne instructie blijkt vele malen effectiever dan de klassieke variant en veel verenigingen vinden daarom een kennisimpuls relevant. De aantrekkelijk prijs is daarbij een extra stimulans. We frissen de foutherkenning op en staan stil bij de negatieve gevolgen van de slifferhaal. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop de spieren van roeiers het beste leren roeien. We geven invulling aan de kracht van cybernetische en motorische instructie. In de tweede theoriemodule komt het geen van beginnersinstructie uitgebreid aan de orde.

De opleiding omvat twee klassikale bijeenkomsten van drie uur. 

De docent
Jeroen Brinkman

Jeroen Brinkman is de auteur van de Modulaire instructiemethode, de roei.app en de rowingcoach.app. Hij is als docent in de roeiwereld sinds 2014 actief en doceerde onder meer voor de KNRB en Stichting Roeicoach. Het voor de cursussen gebruikte opleidingsmateriaal is dan ook door hem ontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt bij KNRB en Stichting Roeicoach. Met ingang van 2024 heeft hij zijn opleidingen weer teruggebracht naar zijn eigen bedrijf: roei.app opleidingen

Sinds 2014 doet Jeroen zelf onderzoek naar de praktijk en resultaten van motorische instructie. Daarbij wordt kennis over de wijze waarop roeiers bewegingen leren en aanpassen, als uitgangspunt voor de coaching genomen. Instructie die van deze inzichten gebruik maakt, blijkt veel effectiever te zijn. De bereikte praktijkresultaten zijn hierbij dermate overtuigend, dat al het opleidingsmateriaal, de Modulaire methode en beide apps in 2019 een grote update hebben gekregen. Hierbij is het motorisch coachen volledig geïntegreerd en zijn de door hem ontwikkelde technieken en oefeningen opgenomen. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt al dit opleidingsmateriaal bijgewerkt en up-to-date gebracht. Dat zorgt ervoor dat de cursisten altijd met actueel materiaal werken.

Competenties

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:

  1. aan te geven in welke volgorde ploegen en roeiers bekeken moeten worden om de roeifouten te vinden;
  2. voor een roeifout aan te geven welke waarnemingspunten belangrijk zijn;
  3. aan te geven welke waarnemingspunten gebruikt worden voor elementaire roeifouten van beginners;
  4. de nadelen van de klassieke en de voordelen van de moderne aanpak aan te geven;
  5. bewust te kiezen voor een cybernetische of motorische oefening;
  6. het ontstaan van de slifferhaal te vermijden.

Instapcursus
Basis instructeur

Opfriscursussen

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman