Basisinstructeur

Basisinstructeur

Basisinstructeur
€ 220,- per cursist met een minimum van zes cursisten
Download Informatieblad Basisinstructeur

De cusrsus Basisinstructeur is bedoeld voor diegenen die zichzelf willen verbeteren bij het geven van roei-instructie of het coachen van (wedstrijd)roeiers. Omdat zowel de Nederlandse roeihaal als de inzichten over effectief coachen (motorisch coachen) de laatste jaren ingrijpend gewijzigd zijn, is hij zeker ook aanbevelenswaardig voor oud-roeiers en -coaches. Ook voor roeiers en roeisters, die meer inzicht willen krijgen hoe hun eigen roeihaal te verbeteren, is het volgen van deze cursus waardevol.

De cursisten krijgen moderne technieken en oefeningen aangeleerd, die zowel een betere transfer (overdracht naar de roeibeweging als een betere bestendigheid (vasthouden van het geleerde) geven. Hierdoor hebben roeiers minder dan de helft van de tijd nodig om zich een (verbeterde) roeibeweging eigen te maken. Roeiverenigingen die hun coaches aan deze cursus hebben laten deelnemen, bevestigen deze effecten.

De docent
Jeroen Brinkman

Jeroen Brinkman is de auteur van de Modulaire instructiemethode, de roei.app en de rowingcoach.app. Hij is als docent in de roeiwereld sinds 2014 actief en doceerde onder meer voor de KNRB en Stichting Roeicoach. Het voor de cursussen gebruikte opleidingsmateriaal is dan ook door hem ontwikkeld en wordt nog steeds gebruikt bij KNRB en Stichting Roeicoach. Met ingang van 2024 heeft hij zijn opleidingen weer teruggebracht naar zijn eigen bedrijf: roei.app opleidingen.

Sinds 2014 doet Jeroen zelf onderzoek naar de praktijk en resultaten van motorische instructie. Daarbij wordt kennis over de wijze waarop roeiers bewegingen leren en aanpassen, als uitgangspunt voor de coaching genomen. Instructie die van deze inzichten gebruik maakt, blijkt veel effectiever te zijn. De bereikte praktijkresultaten zijn hierbij dermate overtuigend, dat al het opleidingsmateriaal, de Modulaire methode en beide apps in 2019 een grote update hebben gekregen. Hierbij is het motorisch coachen volledig geïntegreerd en zijn de door hem ontwikkelde technieken en oefeningen opgenomen. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt al dit opleidingsmateriaal bijgewerkt en up-to-date gebracht. Dat zorgt ervoor dat de cursisten altijd met actueel materiaal werken.

Theoriemodules

Zonder een gedeelde visie over de haal is het lastig om roeiers door verschillende instructeurs te laten begeleiden. We besteden daarom aandacht aan hoe de moderne roeihaal er uit ziet. Zonder goede waarnemingsvaardigheden is het geven van instructie lastig. Het leren waarnemen van roeifouten beslaat daarom een aanzienlijk deel van deze cursus. We staan uitgebreid stil bij de waarnemingspunten, de volgorde waarin de roeiers bekeken worden en de volgorde waarin de haal van één roeier bekeken wordt. Deze theorie vormt de basis voor zowel de praktijkbijeenkomst als het oefenen op de digitale leeromgeving

Roeien is een erg technische sport. Om roeiers plezierig, blessurevrij, gelijk en natuurlijk ook hard te laten roeien, is het belangrijk dat de roeitechniek regelmatig verder wordt verbeterd en verfijnd. Een instructeur heeft daar een belangrijke rol in, vandaar dat in deze module de verbetering van de roeitechniek centraal staat. Hierbij wordt een systematische aanpak van vier stappen gehanteerd, waarbij coachprotocollen worden gebruikt. Dit stappenplan richt zich op het optimaal versnellen van de leercurve van de roeier, zodat efficiënt en effectief wordt gecoacht. Want een roeier of roeister die goede progressie maakt zal fijner en met meer plezier roeien. Roeiers die progressie laten zien maakt ook voor de instructeur het coachen leuker en afwisselender.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het geven van beginnersinstructie en het didactische geven van de verschillende soorten feedback.

Praktijkmodules

Tijdens de twee praktijksessies wordt het geleerde onder begeleiding van ervaren coaches in de praktijk gebracht. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om zelf op de fiets of volgboot een varende ploeg te coachen en wordt op zijn/haar beurt weer één op één gecoacht door een van onze praktijkbegeleiders. Deelnemers zien deze intensieve begeleiding als een van de meest waardevolle elementen van de cursus. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen (weersgesteldheid, vaarverbod, te weinig beschikbare ploegen) kan de praktijksessie op het water vervangen worden door een praktijksessie op de ergometers. Een groot aantal deelnemers ervaart de praktijkdelen als de meest waardevolle momenten van de cursus. Inzicht krijgen in je eigen sterke en zwakke punten en zien waar je belangrijkste aandachtspunten liggen om effectiever te kunnen coachen, is voor hen erg belangrijk.

Digitale leeromgeving

Deze module is een bijzondere, in die zin dat hij geen fysieke bijeenkomsten heeft, maar alleen uit zelfstudie bestaat. Wanneer de module wordt besteld, krijgt u een vanaf het moment van boeken een half jaar (zes maanden) toegang tot de leeromgeving. De deelnemers ontvangen het gebruikers-id en wachtwoord voor zes maanden toegang na de eerste cursusbijeenkomst.

Vanuit onze cursisten kwam de vraag of het mogelijk was om meer te kunnen oefenen met het herkennen en verhelpen van roeifouten. Dat was voor ons aanleiding om een digitale leeromgeving te ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om achter je computer met zelfstudie ervaring op te doen met het herkennen van fouten. Niet in wind en regen naast de baan, maar thuis in je eigen stoel met een kopje koffie of thee er bij.

Bij elke vraag krijg je een continu spelende video van roeier of ploeg te zien en word je gevraagd de individuele fouten van de roeiers te benoemen. Roeier voor roeier en tenslotte de collectieve en de ploegfouten. Bij elke vraag wordt een groot aantal antwoordmogelijkheden gegeven en bij elke antwoordmogelijkheid is een toelichting aanklikbaar. Wanneer je denkt de antwoorden goed te hebben druk je op de 'check' knop en krijg je te zien welke antwoorden goed en welke antwoorden fout waren. Ook wordt dan een toelichting gegeven op de fouten die de roeier of ploeg laten zien.

Competenties

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om:

 1. in detail aan te geven hoe de Nederlandse roeihaal er uit ziet en uit te leggen waarin deze haal verschilt van de klassieke roeihaal;
 2. de roeihaal op didactisch verantwoorde wijze uit te leggen aan roeiers in opleiding;
 3. voor inpik, haal, uitpik en recover toe te lichten wat de juiste en foutieve uitvoeringsvarianten zijn;
 4. aan te geven in welke volgorde ploegen en roeiers bekeken moeten worden om de roeifouten te vinden;
 5. voor een roeifout aan te geven welke waarnemingspunten belangrijk zijn;
 6. roeifouten de juiste naam te geven;
 7. een roeiploeg adequaat op video vast te leggen;
 8. op basis van deze video systematisch roeifouten waar te nemen en te prioriteren;
 9. expliciet te kiezen voor een klassieke, cybernetische of differentiële aanpak;
 10. de toegevoegde waarde van coachprotocollen kunnen benoemen;
 11. ploegen op het water te coachen met de 3-staps interventie;
 12. de uitvoering van oefeningen adequaat te bewaken;
 13. roeifouten in de bak of op de ergometer blijvend op te lossen met het 5-staps leerproces
 14. aan te geven welke verschillende soorten feedback er zijn en wanneer welke het effectiefst kan worden toegepast.

Opfriscursus
Motorisch instructeur

Basiscursussen

Er is nog niets ingepland.
Neem contact op voor de mogelijkheden.

© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman