Oefeningen

Beheersing – 3 vol, 3 spoel

Oefen: Afwisselend rie halen volle kracht gevolgd door drie halen spoelhaal. Bij de drie halen volle kracht wordt vanuit de kracht, ook het tempo mee omhoog genomen. Let op dat het aanrijden voor de eerste haal hard, nog steeds rustig gebeurt. Het tempo komt uit de wegzet van elke voorgaande haal. Bij een snelle wegzet mag er iets harder worden gereden, zijn de roeiers dus eerder bij de inpik, heeft de boot meer snelheid bij de inpik en wordt er een snellere haal gemaakt: kortom het tempo klimt vanuit de wegzet en haal. De derde haal volle kracht gaat meteen over in een eerste haal spoel. Ook het tempo valt in één keer terug, waardoor de eerste spoelhaal rustig wordt gereden. De oefening wordt goed uitgevoerd wanneer het tempo gelijkmatig over de drie halen klimt en de boot gedurende deze drie halen blijft versnellen. Dus bijvoorbeeld: 24 (spoel) gevolgd door 26, 28, 30 (hard) en weer terug naar 24. Deze oefening lang (kilometers) vasthouden.
Type: Cybernetische oefening van Chris van Winden.
Doel: Een ploeg bij elkaar krijgen. De roeiers leren om in drie halen op snelheid te komen.
Focus: Let op de versnelling van de boot: deze moet constant en maximaal zijn.
Eerste haal: rustig aanrijden en daarna vol trappen op het voetenbord;
tweede haal: snel & direct wegzetten, zodat het tempo omhoog komt;
derde haal: maximale snelheid en versnelling in de haal; na ¼ bank weer rustig en in balans oprijden.
Variatie: Niet alle ploegen zijn in staat om de boot in drie halen op de maximale snelheid te krijgen. Dan kan worden gekozen voor vier of vijf halen in plaats van drie. Wanneer de boot in de eerste harde halen goed versneld en de laatste haal hard geen versnelling meer geeft, kan met minder halen worden geroeid.


Haal – Aanhaalhoogte oefenen
Beheersing – Afstand in minimaal aantal halen
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman