Oefeningen

Ploeg – Met de ogen dicht roeien

Oefen: De ogen dicht doen tijdens het roeien.
Type: Klassieke oefening. Kan worden omgevormd tot een Cybernetische oefening door verstoringen in het roeien aan te brengen en de overige roeiers hun sensoriek te laten gebruiken om te merken wat er gebeurt. Hierbij wordt de sensoriek van de roeiers getraind. Zie hiervoor de opties onder variatie.
Doel: Visuele prikkels uitsluiten. Leren naar de geluiden van de boot te luisteren (auditieve feedback) en ritme, cadans en gelijkheid te horen. Leren de balans en rijsnelheid te voelen in plaats van te zien (gevoelsmatige feedback).
Focus: Luister naar de gelijkheid van de inpik en het klippen. Voel aan de mate waaraan de hendels aan de vingers trekken of je op dezelfde momenten even veel kracht geeft als de ploeg. Voel aan de mate waarin je voeten tegen het voetenbord drukken de gelijkheid van het oprijden. Voel aan je zitvlak de mate van balans in de boot.
Variatie: Breng verstoringen in door:
1. Vraag één roeier extra snel of juist langzaam op te rijden en vraag de andere roeiers wat ze voelen tijdens het oprijden
2. Laat de ploeg met strong paddle roeien en vraag één roeier light paddle te roeien. Vraag deze roeier welk verschil hij met de vingers voelt.
3. Vraag één roeier of de stuur met de romp naar één boord te leunen. Vraag de roeiers wat ze voelen.
4. Vraag één van de andere roeiers dan de slag om de slag te zijn en variaties in tempo door te voeren. Laat de andere roeiers deze nieuwe slag volgen en vraag hoe ze merken dat ze goed volgen. 

Ploeg – Drijfhaal
Ploeg – Slag tegen ploeg
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman