Roeifouten

Recover – Duikvlucht blad

Fout: Tijdens de recover wordt het water met het blad genaderd tot een hoogte van minder dan een halve bladbreedte. Omdat daarmee klippen (opdraaien) onmogelijk is geworden, wordt het blad daarna weer van het water afgebracht. De inpik vindt vervolgens vanaf relatief grote hoogte plaats, waardoor deze indirect is. Het naar het water toe laten vallen van het blad en het er vervolgens weer van af brengen heet: Duikvlucht blad. Een extremere vorm hiervan is het water licht aantikken op eenzelfde moment in de recover (zie: Het water aantikken).
Waar-
nemen:
Blad: kijk naar het blad om te zien of en wanneer het naar het water toe komt en er weer van af gaat.
Dollen: kijk naar de dollen en stel vast dat de boot goed in balans is.
Oorzaak: Te weinig neerwaartse druk op de hendels. Mogelijk veroorzaakt door een Slifferhaal of nonchalance.
Gevolg: Indirecte inpik.
Remedie
bak/ boot:
De roeier helpen met het vinden van de juiste bladhoogte met de oefening Bladvlucht variaties. Check de uitpik: deze moet het blad met meer dan een halve bladbreedte boven het water brengen. Is dat niet het geval, hier eerst op focussen en deze fout (Blad uitdraaien) verhelpen. Anders oefenen druk op de hendel(s) houden, bijvoorbeeld door tijdens de recover de bladen verticaal op en neer te bewegen en zo een vleugelslag van een vogel na te bootsen.
Feed-
back:
Visueel door te kijken naar het blad, dit hoort geen duikvlucht te maken. 
Stuur-
stoel:
Het blad van een roeier duikt iedere haal even naar beneden. Dit kun je zien.

Wacht op de video...
Duikvlucht blad (rood) vergeleken met een (blauwe) goede recovery (www.rowanimation.nl).


Recover – Het water aantikken op eenzelfde moment
Recover – Niet watervrij roeien
© 2016 - 2023 Jeroen Brinkman