Roeifouten

Algemeen – Slifferhaal

Fout: Containerfout, met de gemeenschappelijke oorzaak slifferen. Niet te verwarren met Slifferen. Deze containerfout omvat de volgende fouten:
de bladen worden tijdens de uitpik uitgedraaid (Uitdraaien) of
lopen uit (Uitlopen).
Daarna worden de bladen slifferend over het water (Slifferen) of
met een tik tegen het water (Systematisch het water aantikken) of
met een Duikvlucht blad (Duikvlucht blad) naar de inpik teruggebracht.
Voor de inpik worden de bladen van het water af gebracht met vlaggen (Vlaggen scullen of Vlaggen boordroeien) of
met de hendel(s) de boot in duiken(De boot induiken) waarna er
vaak te laat wordt opgedraaid (Te laat klippen).
Het de boot in duiken(De boot induiken) wordt vaak gevolgd door een inpik op de romp (Inpikken met de romp).
Waar-
nemen:
Hendel: bekijk of er laag wordt aangehaald en of er geen diepte in de wegzet zit. 
Blad: kijk of het blad bij de recover het water raakt, of het voor de inpik van het water af gaat en of het laat draait.
Oorzaak: Een van de meest voorkomende roeifouten, ontstaat bij het aanleren van het roeien. De basisoorzaak is dat de coach/instructeur de roeier toe staat om te Slifferen.
De roeier voelt zich onzeker in de boot en zoekt steun bij het water. Om deze steun niet te verliezen worden de bladen niet uitgezet (zie: Uitpik) maar Uitgedraaid of Lopen ze uit. Om voldoende ruimte te hebben om te kunnen klippen (opdraaien), moeten de bladen van het water afgehaald worden. De roeier doet dit door de De boot in te duiken of te Vlaggen, zodat de riemen omhoogkomen.
Gevolg: Klippen (opdraaien) is niet goed mogelijk, het blad is immers te dicht bij het water. Snelheidsverlies ontstaat door het constant aantikken van het water. De roeier leert niet om balans te voelen, wanneer de bladen op het water liggen. Bij boordroeien is het houden van balans met deze haal nagenoeg onmogelijk. Balans houden door te hendelen, gebeurt immers door hoogte van het aanhalen en diepte van het wegzetten te variëren. En ten slotte is het lastig om met golfslag watervrij te roeien.
Doordat de roeier zijn bladen niet van het water afhaalt, leert hij nooit wat nodig is om de boot in balans te houden. Hierdoor blijft hij angstig en haalt zijn bladen niet van het water: een vicieuze cirkel.
Remedie
bak/ boot:
Belangrijk is dat eerst de oorzaak van de slifferhaal wordt weggenomen: het ontbreken van een verticale beweging in de Uitzet. Gebruik de oefeningen Aanhaalhoogte oefenenWegzetdiepte oefenen en Soppen uitpik om diepte in de uitzet te krijgen. De overige fouten worden pas daarna aangepakt. Hiervoor wordt verwezen naar de gedetailleerde informatie onder de betreffende fout.
Feed- back: Gevoelsmatig op de ronde uitpik. Visueel op blad bij de uitpik, het blad draait in een halve cirkel om de door de bladen gemaakte golf heen. Visueel of auditief tijdens de recover, het blad raakt het water niet meer aan. Visueel of gevoelsmatig: het blad draait vlak na de knieën weer op.
Stuur- stoel: Het blad komt er niet schoon uit en raakt het water aan. Vlak voor de inpik komt het van het water af en wordt vaak laat opgedraaid. 

Algemeen – Ruitenwisserhaal
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman