Roeifouten

Recover – Onbeheerst oprijden

Fout: Over de hele sliding te snel naar de inpik toe rijden, of alleen het laatste stukje voor de inpik (het aanrijden) te snel doen. In plaats van gelijkmatig (=gelijke snelheid) oprijden, vertraagd of versneld oprijden. Zie ook: Recover.
Waar-
nemen:
Bankje: kijk bij ergometer en roeibak naar het bankje en vergelijk de actuele snelheid met een gelijkmatig snelheid.
Benen: kijk in de boot naar de hoek van de knieën en kijk of de snelheid waarmee ze naar beneden gaan gelijkmatig is.
Oorzaak: Verkeerd ritme-idee. Te trage wegzet, waardoor verloren tijd op de sliding moet worden ingehaald.
Gevolg: Het ritme wordt verstoord en voor de inpik moet hard worden afgeremd. Hiervoor moet hard tegen het voetenbord worden getrapt en wordt de boot als het ware naar achteren geduwd en stilgelegd. Ook is de gewichtsverplaatsing in de boot van voor- naar achtersteven erg snel. Beide zijn nadelig voor de bootsnelheid. Bij ploegen wordt dit ‘jagen’ genoemd: de roeiers rijden te snel, waardoor het tempo ongewild omhoog gaat.
Remedie
bak/ergo:
Roeier afleren met het bankje te rijden en aanleren om:
1. Met de voeten te rijden door: het voetenbord gelijkmatig naar de romp toe te trekken. Dit kan ook zittend op een gladde vloer worden geoefend: leg een handdoek over de voeten en trek de handdoek gelijkmatig naar je toe. Differentieel door de roeier te vragen om zonder de hendel vast te houden, achtereenvolgend: vertraagd, versneld en gelijkmatig op te rijden (Differentiële aanpak).
2. Met de handen te rijden door: de hendel gelijkmatig van je weg te duwen.
Zie ook de oefening Rompsmijten. Gebruik het 5-staps leerproces (Oplossing aanbieden).
Remedie
boot:
De roeier(s) het terugwerpen van de boot laten ervaren door stilliggend hard naar voren de rijden: de achtersteven van de boot duikt en gaat naar achteren. Daarna een stuk roeien waarbij òf met de voeten òf met de handen wordt opgereden:
1. Met de voeten te rijden door: het voetenbord gelijkmatig naar de romp toe te trekken.
2. Met de handen te rijden door: de hendels gelijkmatig weg te duwen alsof beide tuindeuren worden opengezet (scullen) dan wel de buitenhand gelijkmatig van je weg te laten lopen (boordroeien);.
Zie ook de oefening Rompsmijten.
Feed- back: Auditief door te luisteren naar de haal. Gevoelsmatig door concentratie op het voetenbord dat langzaam naar de romp getrokken moeten worden of de hendel(s) die langzaam van de romp wegloopt/weglopen.
Stuur-stoel: Wordt vooral gemerkt door de slag (jagen). Belangrijk is om bij de slag te informeren of dit het geval is. Daarnaast merkt de stuur dat de boot voor de inpik behoorlijk vertraagt, waardoor de stuur naar voren wordt geworpen.

Wacht op de video...
Onbeheerst oprijden (rood) vergeleken met beheerst oprijden (blauw) (www.rowanimation.nl).


Recover – Te laat klippen (opdraaien)
Recover – Niet ver genoeg oprijden
© 2016 - 2024 Jeroen Brinkman